PASIŪLYMAS

DĖL Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 28, 30, 37, 46, 50, 62, 63, 64, 64(1) straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2 priedu įstatymo projekto nr. xivp-2667(2)

 

 

2023-05-19

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

12

3

 

Argumentai:

Siekiant apsaugoti esamų žvalgybos pareigūnų teisėtus lūkesčius, būtina patikslinti įstatymo projekto nuostatas ir atsisakyti apvalinimo pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles, nes tokių taisyklių taikymas atskirais atvejais gali nulemti pareiginės algos sumažėjimą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 12 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Įsigaliojus šiam įstatymui, žvalgybos pareigūno pareiginės algos koeficientas perskaičiuojamas žvalgybos pareigūno iki šio įstatymo įsigaliojimo gautą pareiginę algą kartu su priedu už kario laipsnį ar tarnybinį rangą ir priemoką už funkcijų, susijusių su ypatinga specifiką atlikimą, padalijus iš Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio. Gautas koeficientas apvalinamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles iki šimtųjų dalių. Įsigaliojus šiam įstatymui, žvalgybos pareigūno pareiginė alga tol, kol jis eina tas pačias pareigas, negali būti nustatyta mažesnė negu iki šio įstatymo įsigaliojimo buvusi pareiginė alga kartu su priedu už kario laipsnį ar tarnybinį rangą ir priemoką už funkcijų, susijusių su ypatinga specifiką atlikimą, išskyrus Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 58 straipsnio 4 punkte ir 59 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytus atvejus.“

 


 

 

Teikia

Seimo narys                                                    (Parašas)                                  Audrius Petrošius