LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL TOMO DAVULIO PASKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJU“

PROJEKTO

 

2023-03-15 Nr. XIVP-2344(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                          Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Meškienė, tel. (8 5) 239 6089, el. p. [email protected]

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]

D. Petrauskaitė, tel. (8 5)  239 6376, el. p. [email protected]