LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO

PROJEKTO

 

2023-04-25 Nr. XIVP-2675

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, atkreipiame dėmesį, kad Seime yra registruoti to paties keičiamo įstatymo tos pačios straipsnio dalies pakeitimo projektai reg. Nr. XIVP-2448, reg. Nr. XIVP-2585 ir reg. Nr. XIVP-2587, kuriuose numatytas naujas keičiamo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies punktų numeravimas. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į Seimo statuto 137 straipsnio 4 dalies nuostatas. 

 

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

M. Griščenko, tel. (8 5) 239 6552, el. p. [email protected]              

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]