LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2020-06-29 Nr. XIIIP-5033

Vilnius

 

            Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą:

            Atsižvelgiant į Vyriausybės kompetenciją, numatytą keičiamame įstatyme ir kituose energetikos sektoriaus įstatymuose, teigtina, kad dėl įstatymo projekto turėtų būti gauta Vyriausybės nuomonė.

 


 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Petrauskaitė, tel. (8 5) 239 6376, el. p. daina.petrauskaite@lrs.lt

D. Zebleckis, tel. (8 5) 239 6906, el. p. [email protected]