PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAGALBINIO APVAISINIMO ĮSTATYMO Nr. XII-2608 14 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIIIP-2017

 

2019 m. balandžio 04 d.

Vilnius

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Str.

Str. d.

p.

5

4

 

Argumentai:

- Pasiūlymu siekiama nustatyti vieną pavyzdinę formą rašytiniam prašymui atlikti pagalbinį apvaisinimą ir informuoto paciento sutikimui. Tai leistų vienodai suprasti nustatytus formos reikalavimus skirtingose gydymo įstaigose, išvengti galimų klaidų

 

Pasiūlymas:

Papildyti įstatymo projektą 3 straipsniu:

„3 straipsnis. Įstatymo 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Rašytinio prašymo atlikti pagalbinį apvaisinimą ir informuoto paciento sutikimo atlikti pagalbinį apvaisinimą formų reikalavimus tvirtina sveikatos apsaugos ministras, pavyzdines formas – šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodyta kompetentinga institucija.“

 

 

Teikia:

Seimo nariai:

 

Gintaras Vaičekauskas

Simonas Gentvilas

Eugenijus Gentvilas

Ričardas Juška

Jonas Liesys