PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS rESPUBLIKOS 2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2715

 

 

2018-11-20

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

Argumentai:

Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“ organizuojamas kasmet Ariogaloje nuo 1990 m. Pastaraisiais 15 metų renginiui organizuoti buvo skiriama 100 000 Lt, įvedus eurą ~ 29 000 Eur, tačiau kiekvienais metais vis sunkiau suorganizuoti šventę, nes pakilo paslaugų, scenos įrengimo, autorinių atlyginimų bei kiti organizaciniai įkainiai.

Paminėtina ir tai, kad 2019 m. paskelbti partizanų vado J.Žemaičio-Vytauto metais ir bus minimas 70-metis nuo partizanų priimtos Vasario 16-osios deklaracijos (1949 m.). 

 

Pasiūlymas:

Skirti  Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydžiui „Su Lietuva širdy“  organizuoti  49 tūkst. Eur.

 

Lėšų šaltinis:

Valstybės biudžeto įplaukos iš akcizo už alkoholinius gėrimus bei apdorotą tabaką arba iš gautų viršplaninių biudžeto pajamų.

 

 


 

 

Teikia

Seimo narys                                                     (Parašas)                                  Andrius Kupčinskas