Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018-05-22  Nr. SPP-175

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Nekrošius.

 

Užsiregistravo 47 Seimo nariai (15.01 val.)

 

 

15.01 val.

Vyriausybės pusvalandis.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro L. Kukuraičio pranešimas ,,Darbo kodekso įgyvendinimo stebėsena (2017/07–2018/01)“.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis perskaitė pranešimą „Darbo kodekso įgyvendinimo stebėsena (2017/07–2018/01)“ ir atsakė į Seimo narių klausimus.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, S. Gentvilas.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pratęsti klausimams skirtą laiką pritarta bendru sutarimu.

 

Klausė Seimo nariai: A. Dumbrava, A. Sysas, T. Tomilinas.

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė ir kiti Seimo nariai pasveikino socialinės apsaugos ir darbo ministrą L. Kukuraitį gimtadienio proga.

 

Padėkos žodį tarė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

 

15.38 val.

SVARSTYTA:

1. Civilinio kodekso 3.3, 3.153, 3.212, 3.217, 3.219, 3.224, 3.253, 3.254, 3.259, 3.260, 3.261, 3.269 straipsnių pakeitimo, 3.220 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Kodekso papildymo 3.254straipsniu įstatymo Nr. XIII-645 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2123.

2. Civilinio proceso kodekso 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 487, 489, 490 ir 582 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-646 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2124.

3. Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 4, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-647 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2125.

4. Administracinių nusižengimų kodekso 6, 75 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2126.

5. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 7, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2127.

6. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2128

(pateikimas).

Pranešėjas – socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

 

Klausė Seimo nariai: A. Sysas, R. Šarknickas, R. Šalaševičiūtė, J. Olekas, J. Liesys.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 92, prieš 0, susilaikė 7. (Užsiregistravo 99 Seimo nariai (15.58 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIIIP-2123, Nr. XIIIP-2124 ir Nr. XIIIP-2126 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIIIP-2125, Nr. XIIIP-2127 ir Nr. XIIIP-2128 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą papildomu komitetu projektams Nr. XIIIP-2123, Nr. XIIIP-2124 ir Nr. XIIIP-2126 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių ir Žmogaus teisių komitetus papildomais komitetais šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

6. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-06-19. Pritarta bendru sutarimu.

 

15.59 val.

SVARSTYTA:

1. Civilinio kodekso 4.184 ir 4.197 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4109.

2. Civilinio proceso kodekso 702, 704, 713, 715, 716, 720, 724 ir 746 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4110

(pateikimas).

Pranešėjas – teisingumo ministras E. Jankevičius.

 

Klausė Seimo narys J. Olekas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 94, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (16.02 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje Seimo V (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

16.03 val.

SVARSTYTA:

1. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2096ES.

2. Administracinių nusižengimų kodekso 79, 479 ir 589 straipsnių pakeitimo ir 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-2097.

3. Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 49 ir 50 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2098.

4. Bankų įstatymo Nr. IX-2085 55 straipsnio pakeitimo ir 561 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-2099.

5. Darbo kodekso 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2100.

6. Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 4, 11, 13, 14, 15 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2101.

7. Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 22 ir 291 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2102.

8. Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 364, 368 ir 369 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2103.

9. Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2104.

10. Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17, 20, 21, 29 ir 36 straipsnių pakeitimo ir II dalies II skyriaus papildymo antruoju1 skirsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2105

(pateikimas).

Pranešėjas – teisingumo ministras E. Jankevičius.

 

Klausė Seimo nariai: S. Gentvilas, A. Anušauskas, A. Armonaitė, R. Morkūnaitė-Mikulėnienė, R. Šarknickas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 88, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (16.12 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIIIP-2096ES, Nr. XIIIP-2097 ir Nr. XIIIP-2105 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Kultūros komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-2098 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-2099 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-2100 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

6. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-2101 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

7. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIIIP-2102, Nr. XIIIP-2103 ir Nr. XIIIP-2104 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

8. Paskirti Ekonomikos komitetą papildomu komitetu projektams Nr. XIIIP-2096ES ir Nr. XIIIP-2101 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

9. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-2096ES svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

10. Paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu projektams Nr. XIIIP-2096ES, Nr. XIIIP-2097, Nr. XIIIP-2098, Nr. XIIIP-2099, Nr. XIIIP-2100, Nr. XIIIP-2102, Nr. XIIIP-2103, Nr. XIIIP-2104 ir Nr. XIIIP-2105 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

11. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-06-21. Pritarta bendru sutarimu.

 

16.15 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 33, 64, 108, 109, 115, 127, 174, 187, 205, 208, 209, 212, 213, 214, 426, 589, 599, 610, 613 ir 665 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 491 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1484ES (pateikimas).

Pranešėjas – teisingumo ministras E. Jankevičius.

 

Klausė Seimo narys P. Gražulis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje Seimo V (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

         

16.18 val.

SVARSTYTAPolitinių partijų įstatymo Nr. I-606 preambulės, 1, 2, 3, 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2107 (pateikimas).

Pranešėjas – teisingumo ministras E. Jankevičius.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, J. Razma, A. Anušauskas, L. Kasčiūnas, P. Gražulis, S. Gentvilas, A. Gumuliauskas, R. Žemaitaitis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, J. Razma.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 39, prieš – 6, susilaikė 43. Nepritarta. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (16.33 val.)

 

NUTARTA. Grąžinti projektą Nr. XIIIP-2107 iniciatoriams tobulinti. Pritarta bendru sutarimu.

 

16.34 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-2175 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys B. Matelis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už 48, prieš 11, susilaikė 28. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (16.35 val.)

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

Balsuota, ar priimti šį projektą: už – 41, prieš – 15, susilaikė 31. Nepritarta. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai  (16.36 val.)

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad projektas nepriimtas.

 

16.37 val.

SVARSTYTA. Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1199(3) (teikėjai – L. Matkevičienė / 10 Seimo narių)  (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė L. Matkevičienė.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, J. Razma, R. Martinėlis, J. Baublys, J. Varkalys, A. Vinkus, A. Gumuliauskas, J. Olekas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, J. Olekas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 73, prieš 1, susilaikė 8. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (16.58 val.)

2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Sveikatos reikalų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje Seimo V (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo narė A. Kubilienė.

 

Dėl svarstymo datos kalbėjo Seimo narė L. Matkevičienė.

 

Replikavo Seimo nariai: N. Puteikis, A. Palionis.

 

16.58 val.

SVARSTYTAAzartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151, 161 straipsniais įstatymo Nr. XIII-771 3 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1969 (teikėjai – A. Palionis / 8 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Palionis.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, J. Olekas, A. Šimas, S. Jovaiša.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 51, prieš 6, susilaikė 22. (Užsiregistravo 80 Seimo narių (17.10 val.)

2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje Seimo V (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

17.11 val.

SVARSTYTA:

1. Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 1, 2, 10, 26, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo trečiuoju1 skirsniu įstatymo projektas Nr. XIIP-4669VK.

2. Administracinių nusižengimų kodekso 134 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4670VK

(pateikimas).

Pranešėjas – finansų ministras V. Šapoka.

 

Klausė Seimo nariai: J. Olekas, E. Pupinis, M. Majauskas, K. Masiulis, S. Jovaiša.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J. Olekas, M. Majauskas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 63, prieš 0, susilaikė 17. (Užsiregistravo 80 Seimo narių (17.22 val.)

2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIP-4669VK svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIP-4670VK svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti Ekonomikos komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIP-4669VK svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-06-26. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

17.23 val.

SVARSTYTAŽuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 14, 17 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1205 (teikėjai – K. Mažeika / 4 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys K. Mažeika.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, A. Dumbrava, A. Strelčiūnas, E. Pupinis, J. Jarutis, P. Čimbaras.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, A. Salamakinas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 52, prieš 3, susilaikė 20. (Užsiregistravo 78 Seimo nariai (17.43 val.)

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

Replikavo Seimo nariai: J. Sabatauskas, V. Rinkevičius.

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo nariai: P. Čimbaras, K. Mažeika.

 

Alternatyvus balsavimas dėl pagrindinio komiteto: už Kaimo reikalų komitetą balsavo 23, už Aplinkos apsaugos komitetą – 45. Pritarta antrajam pasiūlymui. (Užsiregistravo 70 Seimo narių (17.46 val.)

 

NUTARTA:

1. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti.

2. Paskirti Kaimo reikalų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje Seimo V (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

         

Replikavo Seimo nariai: M. Majauskas, A. Salamakinas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P. Čimbaras (pasiūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto).

 

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto: už – 20, prieš – 23, susilaikė 25. Nepritarta. (Užsiregistravo 68 Seimo nariai  (17.48 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: A. Salamakinas, K. Mažeika, V. Kamblevičius, P. Čimbaras (pasiūlė prašyti šio projekto antikorupcinio vertinimo).

 

NUTARTA. Prašyti šio projekto antikorupcinio vertinimo. Balsavimo rezultatai: už 38, prieš 8, susilaikė 21. (Užsiregistravo 67 Seimo nariai (17.51 val.)

 

17.52 val.

SVARSTYTA. Želdynų įstatymo Nr. X-1241 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1675 (teikėjai – K. Bacvinka, K. Mažeika) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys K. Bacvinka.

 

Klausė Seimo nariai: J. Baublys, V. Rinkevičius, N. Puteikis, A. Kupčinskas, K. Masiulis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: N. Puteikis, J. Baublys.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos ir dėl komitetų kalbėjo Seimo nariai: K. Mažeika, J. Baublys (pasiūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 54, prieš 0, susilaikė 13. (Užsiregistravo 67 Seimo nariai (18.07 val.)

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Kaimo reikalų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: už 56, prieš 5, susilaikė 2. (Užsiregistravo 63 Seimo nariai (18.08 val.)

4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje Seimo V (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

18.09 val.

Seimo narių pareiškimai.

 

Seimo narys N. Puteikis padarė pareiškimą.

 

Posėdis baigtas

 (18.11 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Arvydas Nekrošius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Rasa Smalinskaitė