LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

                                                                                                   

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (2)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO PAKEITIMO PROJEKTO NR. xiiip-3868(2)

 

2020-06-03  Nr. 102-P-20

Vilnius

 

            1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė, komiteto pirmininkės pavaduotojas Stasys Šedbaras, nariai: Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Rimas Andrikis,  Irena Haase, Arvydas Nekrošius, Česlav Olševski,  Julius Sabatauskas, Lauras Stacevičius,  Irena Šiaulienė, Petras Valiūnas.

            Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjai: Martyna Civilkienė, Jurga Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, padėjėjos: Aidena Bacevičienė, Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

             Teisingumo ministerijos atstovai: vyresnysis patarėjas Marius Rakštelis, patarėjas Tauras Rutkūnas.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2020-06-01

7

1

2

Tikslintinas įstatymo projekto 7 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 73 straipsnio  2 punktas, kadangi straipsnio dalių punktai yra numeruojami arabiškais skaitmenimis ir po jų rašomi uždaromieji skliaustai.

      Pritarti

 Komiteto pasiūlymas:

 Patikslinti 2 punktą – po skaičiaus „2“ padėti uždaromąjį skliaustą.

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2020-06-01

12

1

 

Tikslintina įstatymo projekto 12 straipsnio 1 dalis, kadangi siūloma pakeisti ir naujai išdėstyti visą keičiamo įstatymo 85 straipsnį, tačiau tekste yra dėstoma tik šio straipsnio 1 dalis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įstatymo projekto lyginamajame variante yra nurodoma, kad keičiama tik keičiamo įstatymo  85 straipsnio 1 dalis, bet ne visas 85 straipsnis.

Pritarti

 Komiteto pasiūlymas:  

 Patikslinti  12 straipsnio 1 dalies formuluotę, išdėstant ją taip:

      „1.  Pakeisti 85 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

85 straipsnis. Paprastajai grupei priskirtų nuteistųjų laikymo sąlygos

   Pakeisti 85 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:“

 

3. Balsavimo rezultatai: už – 11, prieš –nėra , susilaikė – nėra.

 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                (Parašas)                                                                         Agnė Širinskienė

 

 

 

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja Rita Karpavičiūtė