PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOBILIZACIJOS IR PRIIMANČIOSIOS ŠALIES PARAMOS ĮSTATYMO 

NR. I-1623 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIIIP-3679

 

2019-09-26

Vilnius

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

23

3

 

Argumentai:

Siūlymas jungti Radiacinės saugos centrą prie institucijos, kuri iki šiol vykdė visai kitas funkcijas, yra visiškai nelogiškas ir prasilenkia su pasauline praktika. Pradėjus veikti Astravo atominei elektrinei bus būtinas greitas sprendimų priėmimas, reakcija branduolinių ar radiologinių avarijų atveju. Prijungus Radiacinės saugos centrą prie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sprendimai turės pereiti sudėtingesnį biurokratinį mechanizmą. Tapsime vienintelė Europos Sąjungos valstybe, kurioje už radiacine saugą bus atsakinga niekada tokios veiklos nevykdžiusi institucija, neturinti įgaliojimų veikti nei iš Europos Komisijos, nei iš Pasaulio sveikatos organizacijos, nei iš Tarptautinės atominės energetikos agentūros, kitaip nei šių organizacijų pripažįstamas Radiacinės saugos centras. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, reikalinga atitinkamai patikslinti Įstatymo projekto nuostatas.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Įstatymo projekto 1 straipsnį, kuriuo būtų pakeistas galiojantis Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos  įstatymo 23 straipsnio 3 dalis ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Laikinąjį radioaktyviųjų medžiagų paėmimą ar rekviziciją vykdo Radiacinės saugos centras Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos kartu su savivaldybių administracijų direktorių įgaliotais asmenimis.“ 

 

 

 

Teikia

Seimo nariai     

 

Linas Balsys

Algirdas Sysas

Rasa Budbergytė

Raminta Popovienė

Julius Sabatauskas

Algimantas Salamakinas

Dovilė Šakalienė