2017-06-22

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-2223 1, 6, 7, 8, 15 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR 16, 17, 18 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS  ĮSTATYMO PROJEKTO

 NR. XIIP-4805 (2)

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

8

 

 

 

 

 

Argumentai:

Siekiant suderinti įstatymo įsigaliojimo datą su Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIP-4804(3), siūloma nustatyti vėlesnę įstatymo įsigaliojimo datą.

 

Pasiūlymas:

Siūloma 8 straipsnį išdėstyti taip:

“1. Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. gegužės lapkričio 1 d.

2. Šio įstatymo 5 straipsnio 4 dalies reikalavimas netaikomas, jeigu taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas ar taršos leidimas, kuris buvo išduotas, pakeistas ar koreguotas iki 2017 m. gegužės lapkričio 1 d., yra keičiamas dėl priežasčių, nesusijusių su eksploatuojamo įrenginio ar įrenginyje vykdomos veiklos pakeitimu ar išplėtimu.”

 

 

Teikia Seimo narys                                                                  Kęstutis Mažeika