PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2017 m. vasario 14 d. posėdyje

 

Lietuvos Respublikos Seimo

2017 m. vasario 14 d. (antradienio) posėdžių

darbotvarkė

 

HIMNAS

1-1.

XIIIP-335

(2)

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos darbų programos“ projektas

pranešėjas Mantas Adomėnas

10.00–10.15

pateikimas, svarstymas, priėmimas

registracijos data

(2) 2017-02-13

TD (2) 2017-02-13

1-2.

Darbotvarkės tvirtinimas

10.15–10.25

 

1-3.

XIIIP-330

Baudžiamojo proceso kodekso 186, 280 ir 283 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)

10.25–10.45

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

 

(Respublikos Prezidentas siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka)

registracijos data

2017-02-01

TD 2017-02-08

1-4.

XIIIP-342

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo gynybos srityje ratifikavimo“ projektas

pranešėjas – Vytautas Umbrasas (viceministras)

10.45–11.00

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – URK

papildomas –

siūloma svarstyti

 

(Respublikos Prezidentas siūlo svarstyti ypatingos skubos tvarka)

registracijos data

2017-02-06

TD 2017-02-08

 

1-5.

Diskusija dėl Vaiko teisių apsaugos tobulinimo

 

Pranešėjai:

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis
11.00 – 11.20

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė
11.20 – 11.40

Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis
11.40 – 11.50

Pranešėjų atsakymai į Seimo narių klausimus
11.50 – 12.20

Seimo narių diskusija

12.50 – 13.20

 

11.00–13.20

 

PERTRAUKA                                                13.20–14.00

2-1.

XIIIP-113

(3)

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr.I-1234 2, 6, 10, 49, 56, 57 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21 straipsniu įstatymo projektas

teikėjai – Mykolas Majauskas, Dovilė Šakalienė

pranešėjai – Viktorija Čmilytė-Nielsen (ŽTK), Tomas Tomilinas (SRDK), Rimantė Šalaševičiūtė (TTK)

14.00–14.40

svarstymo tęsinys (priėmimas)

svarstymas

(3) 2017-01-17 pertrauka iki kito posėdžio

2-2a.

XIIIP-354

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Dovilė Šakalienė/ 3 SN

14.40-15.20

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas – TTK, VVSK, ŽTK

siūloma svarstyti

Seimo II (pavasario) sesijoje

registracijos data

2017-02-09

TD 2017-02-14

2-2b.

XIIIP-355

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo įgyvendinimo tvarkos įstatymo Nr. I-1235 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

pranešėja – Dovilė Šakalienė/ 3 SN

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas – TTK, ŽTK

siūloma svarstyti

Seimo II (pavasario) sesijoje

registracijos data

2017-02-09

TD 2017-02-13

2-2c.

XIIIP-356

Civilinio kodekso 3.151, 3.153, 3.163, 3.172, 3.176, 3.182, 3.183, 3.209, 3.210, 3.211, 3.212, 3.217, 3.218, 3.219, 3.220, 3.223, 3.224, 3.226, 3.253, 3.254, 3.257, 3.259, 3.260, 3.262, 3.264, 3.266, 3.267 ir 3.269 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Dovilė Šakalienė/ 3 SN

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – SRDK, ŽTK

siūloma svarstyti

Seimo II (pavasario) sesijoje

registracijos data

2017-02-09

TD 2017-02-13

2-2d.

XIIIP-357

Civilinio proceso kodekso 28, 282, 404, 407, 481, 482, 483 ir 487 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Dovilė Šakalienė/ 3 SN

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – SRDK, ŽTK

siūloma svarstyti

Seimo II (pavasario) sesijoje

registracijos data

2017-02-09

TD 2017-02-13

2-2e.

XIIIP-358

Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Dovilė Šakalienė/ 3 SN

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas – TTK, ŽTK

siūloma svarstyti

Seimo II (pavasario) sesijoje

registracijos data

2017-02-09

TD 2017-02-13

2-2f.

XIIIP-359

Šeimynų įstatymo Nr. XI-681 2, 4, 5, 9, 12 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Dovilė Šakalienė/ 3 SN

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas – ŽTK

siūloma svarstyti

Seimo II (pavasario) sesijoje

registracijos data

2017-02-09

TD 2017-02-13

2-2g.

XIIIP-360

Vietos savivaldos įstatymo
Nr. I-533 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Dovilė Šakalienė/ 3 SN

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas – ŽTK, VVSK

siūloma svarstyti

Seimo II (pavasario) sesijoje

registracijos data

2017-02-09

TD 2017-02-13

2-3a.

XIIIP-288

Civilinio kodekso 3.182, 3.183, 3.210, 3.212, 3.222, 3.224, 3.249, 3.250, 3.252, 3.254, 3.257, 3.262, 3.263, 3.264 ir 3.266 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 3.2761 straipsniu įstatymo projektas

teikėjas – Respublikos Prezidentas

pranešėjai –  TTK, Algirdas Sysas (SRDK), Justas Džiugelis (ŽTK)

svarstymas

pateikimo data

2017-01-12

TTK 2017-02-09 pertrauka

 

2-3b.

XIIIP-289

Civilinio proceso kodekso 83 ir 404 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjai –  TTK, Algirdas Sysas (SRDK)

svarstymas

pateikimo data

2017-01-12

TTK 2017-02-09 pertrauka

2-3a.

XIIIP-290

(2)

Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 133 ir 134 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Respublikos Prezidentas

pranešėjai – Algirdas Sysas (SRDK), Julius Sabatauskas (TTK)

15.20-16.00

svarstymas

pateikimo data

2017-01-12

SRDK

(2) 2017-02-10

2-3b.

XIIIP-291

(2)

Išmokų vaikams įstatymo
Nr. I-621 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Algirdas Sysas (SRDK)

svarstymas

pateikimo data

2017-01-12

SRDK

(2) 2017-02-10

2-3c.

XIIIP-292

(2)

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 5, 20, 22, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Algirdas Sysas (SRDK)

svarstymas

pateikimo data

2017-01-12

SRDK

(2) 2017-02-10

2-3d.

XIIIP-293

(2)

2-sujungti XIIIP-211 ir XIIIP-293

Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 9, 13, 18, 19, 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 191 straipsniu įstatymo projektas

pranešėjai – Algirdas Sysas (SRDK), Julius Sabatauskas (TTK)

svarstymas

pateikimo data

2017-01-12

SRDK

(2) 2017-02-10

2-3g.

XIIIP-294

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo
Nr. VIII-1591 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 211 straipsniu įstatymo projektas

pranešėjai – TTK, Algirdas Sysas (SRDK)

svarstymas

pateikimo data

2017-01-12

TTK

2-4.

XIIIP-210

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 25 straipsnio pakeitimo ir papildymo  įstatymo projektas

teikėjas – Mykolas Majauskas / 29 SN

pranešėjai – SRDK, Julius Sabatauskas (TTK), Justas Džiugelis (ŽTK)

svarstymas

pateikimo data

2017-01-12

SRDK

2-4.

XIIIP-331

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo
Nr. XI-1425 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

pranešėjas – Mykolas Majauskas (Vitalijus Gailius)

16.00–16.20

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ŽTK

papildomas – TTK

siūloma svarstyti

Seimo II (pavasario) sesijoje

registracijos data

2017-02-01

TD 2017-02-08

ETD 2017-02-09

2-5.

XIIIP-327

Baudžiamojo kodekso 129, 140 ir 163 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Laurynas Kasčiūnas / 3 SN

16.20–16.40

pateikimas

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas –

siūloma svarstyti

Seimo II (pavasario) sesijoje

registracijos data

2017-01-30

TD 2017-02-06

ETD

2-6.

XIIIP-328

Seimo nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Efektyvaus vaiko teisių apsaugos užtikrinimo sudarymo“ projektas

pranešėjas – Rimas Andrikis / TTF

16.40–17.00

pateikimas

registracijos data

2017-01-31

TD 2017-02-03

2-7.

XIIIP-340

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo
Nr. XIII-35 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo savižudybių prevencijos komisijos sudarymo“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Mykolas Majauskas ( Dovilė Šakalienė)

17.00–17.10

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

 

registracijos data

2017-02-03

TD 2017-02-08

 

2-8.

XIIIP-341

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Mykolas Majauskas ( Dovilė Šakalienė)

17.10–17.20

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

 

registracijos data

2017-02-03

TD 2017-02-08

 

2-9.

XIIIP-351

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. XIII-13 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas

pranešėja – Rima Baškienė

17.20–17.30

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

 

registracijos data

2017-02-09

TD 2017-02-09

 

2-10.

XIIIP-352

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. XIII-14 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

pranešėja – Rima Baškienė

17.30–17.40

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

 

registracijos data

2017-02-09

TD 2017-02-09

 


 

 

2-11.

Seimo narių pareiškimai

17.40–18.00

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

HIMNAS

 

 

 

Viktoras Pranckietis