Atsiėmė 2018-11-15

 

2017-12-12

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMO NR. I-779 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO XIIIP-1160 (patikslintas)

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Str.

Str. d.

P.

1

 

 

Argumentai:

Valstybinės lietuvių kalbos komisija konsultuoja registruojant juridinių asmenų pavadinimus. Lietuvių kalboje pakanka išteklių juridinių asmenų pavadinimams sudaryti: galimi ne tik lietuviški, bet ir tarptautiniai žodžiai, įvairūs dūriniai ir junginiai, dirbtiniai žodžiai, sudaryti su skirtingomis darybos priemonėmis, – priešdėliais, priesagomis, galūnėmis, o juridinių asmenų pavadinimuose ir dabar gali būti vartojami tarminiai žodžiai, išskyrus svetimybes ir fonetines tarmybes. Projekte siūlomas reguliavimas sudarytų teisines galimybes registruoti valstybės ar savivaldybių įstaigas nelietuviškais pavadinimais.

Pasiūlymas:

Projekto XIIIP-1160 1 straipsnį išdėstyti taip:

16 straipsnis. 

Lietuvos Respublikoje įmonių, įstaigų ir organizacijų viešųjų juridinių asmenų pavadinimai sudaromi lietuvių kalba arba užsienio kalba lotyniškais rašmenimis. Lietuvos Respublikoje privačių juridinių asmenų pavadinimai sudaromi lietuvių kalba arba lotyniškais rašmenimis. Visų Lietuviški Lietuvos Respublikoje veikiančių registruojamų įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai sudaromi daromi laikantis lietuvių kalbos normų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų.“

 

 

 

Teikia Seimo nariai:

 

Aušra Papirtienė

 

Eugenijus Jovaiša