LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMo „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR AUSTRALIJOS BENDROJO SUSITARIMO RATIFIKAVIMO“ PROJEKTO

 

2020-06-26 Nr. XIIIP-5036

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Griščenko, tel. (8 5) 239 6552, el. p. mantas.griscenko@lrs.lt

V. Staugaitytė, tel. (8 5) 239 6898, el. p. [email protected]