LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga,  Šventaragio g. 2,  LT-01510  Vilnius,

tel.: (8 5)  271 7154 / 271 7178,  faks. (8 5)  271 8551,  el. p. [email protected]

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601464

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

 

 

Nr.

 

 

DĖL PAKARTOTINIO PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PROJEKTO PATEIKIMO

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, siekdama įgyvendinti 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1985, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas), kuris papildomas Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašu, Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos pretendentams į valstybės tarnautojo pareigas, išskyrus į įstaigos vadovo pareigas, forma ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos pretendentams į įstaigos vadovo pareigas forma.

Projektas patikslintas pagal 2024 m. sausio 2 d. vykusiame Tarpinstituciniame pasitarime pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Projektas darbo tvarka suderintas su Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupe ir Viešojo valdymo grupe.

Projektas viešai skelbiamas Teisės aktų informacinėse sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemyje Nr. 23-12308(3).

Projektą parengė Vidaus reikalų ministerijos Valstybės tarnybos politikos grupės (vadovas Audrius Kasinskas (tel. (8 5) 271 8982, el. p. [email protected]) vyresnysis patarėjas Adrianas Mečkovskis (tel. (8 5) 271 7198, el. p. [email protected]).

PRIDEDAMA. Projektas ir jo lyginamasis variantas, 39 lapai.

 

 

Vidaus reikalų ministrė

Agnė Bilotaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrianas Mečkovskis, tel. (8 5) 271 7198, el. p. [email protected]