PASIŪLYMAS 

DĖL FARMACIJOS ĮSTATYMO 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO NR. XI-2017 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2296(2)

 

 

2023-04-18

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

Argumentai:

         Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje planuojama vystyti farmacinės rūpybos paslaugas, vis labiau įgalinti vaistines vykdyti gyventojų vakcinaciją, atlikti bei vertinti nesudėtingus tyrimus, konsultuoti pacientus įvairiais sveikatos klausimais (pvz. metimo rūkyti ir pan.), pratęsti receptinius vaistus ir pan. būtina užtikrinti, kad vaistinėje nuolat dirbtų bent minimali farmacijos specialistų komanda: vaistininkas ir farmakotechnikas. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje nėra pakankamo skaičiaus farmakotechnikų, tokios normos įsigaliojimui reikėtų numatyti bent 6 metų pereinamąjį laikotarpį, kad kolegijos spėtų parengti reikiamą specialistų kiekį.

 

 

Pasiūlymas:

         1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Papildyti 35 straipsnį nauja 11, 12 ir 13 dalimi:

„11. 12. Vaistinės patalpose darbo laiku vaistinėje turi dirbti ne mažiau kaip vienas vaistininkas.

13. Nuo 2029 vaistinės patalpose darbo laiku privalo dirbti mažiausiai du farmacijos specialistai, iš kurių vienas TURI būti vaistininkas.

 

 

 


 

 

Teikia

Seimo narys                                                                   Aurelijus Veryga