2023-04-06

 

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-857 16 ir 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIVP-1966(2)

 

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentai: 

Atsižvelgiant į tai, kad alkoholio prekybos laiko ribojimas yra efektyviausia alkoholio prieinamumo ribojimo priemonė, siūlau nustatyti, kad Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiama darbo dienomis, t.y. pirmadieniais – penktadieniais, iki 12 valandos ir nuo 20 valandos.

 

Pasiūlymas:

2 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 18 straipsnio 3 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11) pirmadieniais – penktadieniais iki 12 valandos ir nuo 20 valandos, šeštadieniais iki 10 valandos ir nuo 20 valandos, o sekmadieniais – iki 10 valandos ir nuo 15 valandos mažmeninės prekybos vietose (išskyrus savivaldybių tarybų ribojamus atvejus). Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, neapmuitinamose parduotuvėse ir specialiosiose prekybos vietose“;

 

2. Pakeisti 18 straipsnio 3 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13) pirmadieniais – penktadieniais iki 12 valandos ir nuo 20 valandos, šeštadieniais iki 10 valandos ir nuo 20 valandos, o sekmadieniais – iki 10 valandos ir nuo 15 valandos viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais. Šis draudimas netaikomas viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, parduodamiems pilstomiems alkoholiniams gėrimams ir tik vartoti vietoje“.

 

 

Teikia Lietuvos Respublikos Seimo narys                                          Sergejus Jovaiša