PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS ĮSTATYMO NR. IX-985 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 NR. XIIIP-2104(2)

 

 

2018-06-22

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

2

1

2

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tikėtiną Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2104(2) priėmimo datą, siūloma patikslinti jo įsigaliojimo ir įgyvendinimo terminus.

Pasiūlymas:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. liepos 9 16 d.

2. Vyriausioji rinkimų komisija iki 2018 m. liepos 8 15 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Teikia

Seimo nariai:                                                                                                                                                                                                                                            

Arvydas Nekrošius

Lauras Stacevičius

Petras Valiūnas

Julius Sabatauskas

Irena Šiaulienė

Česlav Olševski

Rimas Andrikis

Vitalijus Gailius

Stasys Šedbaras

Agnė Širinskienė