LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Valstybės istorinės atminties komisija

 

PAPILDOMOS KOMISIJOS IŠVADA

DĖL SeiMO NUTARIMO „DĖL 2018 metų paskelbimo Lietuvos Katalikių Moterų Sąjungos metais“ PROJEKTO

NR. XIIIP-1263(2)

 

2017-11-22  Nr. 145-P-9

Vilnius

 

1. Komisijos posėdyje dalyvavo: Komisijos nariai: Arūnas Gumuliauskas, Ričardas Juška, Juozas Imbrasas, Eugenijus Jovaiša, Vytautas Juozapaitis, Jaroslav Narkevič, Irena Šiaulienė, Stasys Tumėnas; Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Petrulevičienė, Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus vedėja Angonita Rupšytė; kviestieji asmenys: Lietuvos jėzuitų provincijos atstovas Gražvydas Bareišis, istorikai Alfonsas Eidintas, Antanas Kulakauskas, Rimantas Miknys, Seimo narių padėjėjos Nijolė Balčiūnienė ir Tatjana Čepukoit, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto patarėja Justina Paukštė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komisijos nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2017-10-25

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams  ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

             Atkreiptinas dėmesys, kad Seimas yra priėmęs 2012 m. balandžio 26 d. nutarimą Nr. XI-1996 “Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais”, 2015 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. XII-1844 “Dėl 2018 metų paskelbimo Vydūno metais”, 2015 m. spalio 20 d. nutarimą Nr. XII-1963 “Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos skautų judėjimo metais”, 2017 m. balandžio 6 d. nutarimą Nr. XIII-282 “Dėl 2018 metų paskelbimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metais“. Be to Seime yra įregistruoti Seimo nutarimų projektai: Nr. XIIIP–1147 “Dėl 2018 metų paskelbimo Adolfo Ramanausko-Vanago metais“, Nr. XIIIP–1148 “Dėl 2018 metų paskelbimo Sąjūdžio metais“ ir Nr. XIIIP–1189 “Dėl 2018 metų paskelbimo Tėvo Stanislovo metais“.

Pritarti

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Komisijos sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: Iš esmės pritarti Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos Katalikų Moterų Sąjungos metais“ projektui Nr. XIIIP-1263(2) ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį svarstyti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas.

6.2. Pasiūlymai: nėra.

7. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu – už.

8. Komisijos paskirti pranešėjai: Arūnas Gumuliauskas.

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                                                                             Arūnas Gumuliauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos ir komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Petrulevičienė