Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2017-10-10  Nr. SPP-105

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

Užsiregistravo 89 Seimo nariai (10.00 val.)

 

            Posėdžio pirmininkė pasveikino Seimo narį M. Adomėną gimtadienio proga.

 

10.01 val.

Informaciniai pranešimai.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė apie naujos balsų skaičiavimo grupės sudarymą.

 

NUTARTA. Patvirtinti tokią naują balsų skaičiavimo grupę, kuri dirbs nuo 2017-10-10 iki 2017-11-10:

V. Alekna (Liberalų sąjūdžio frakcija);

J. Jarutis  (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija);

L. Kasčiūnas  (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija);

R. Sinkevičius (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija);

L. Talmontas (Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija);

R. Žemaitaitis  (frakcija „Tvarka ir teisingumas“).

Pritarta bendru sutarimu.      

 

 

10.02 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2017 m. spalio 10 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė.

            Pranešėja – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

            Kalbėjo Seimo nariai: D. Kreivys (dėl projekto Nr. XIIIP-118 ir lydimųjų projektų), G. Landsbergis (dėl projektų Nr. XIIIP-1104 ir Nr. XIIIP-1181),  V. Kamblevičius (dėl projekto Nr. XIIIP-1184).

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-118 ir lydimuosius projektus: už – 83, prieš – 8, susilaikė 13. Pritarta. (Užsiregistravo 104 Seimo nariai (10.05 val.)

 

            Posėdžio pirmininkės pasiūlymui projektą Nr. XIIIP-1104 išbraukti iš šios dienos darbotvarkės ir įrašyti į ketvirtadienio (2017-10-12) darbotvarkę (ir svarstyti kartu su G. Landsbergio teikiamu šio įstatymo pakeitimo projektu Nr. XIIIP-1181) pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkės pasiūlymui projektą Nr. XIIIP-1184 įrašyti į ketvirtadienio (2017-10-12) darbotvarkę pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA.   Patvirtinti patikslintą 2017 m. spalio 10 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

10.08 val.

           SVARSTYTAĮstatymo „Dėl Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio ratifikavimo“ projektas Nr. XIIIP-994(2) (teikėjai – Respublikos Prezidentas / aplinkos ministras K. Navickas) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

            NUTARTA. Priimti Įstatymą „Dėl Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio ratifikavimo“. Balsavimo rezultatai: už – 101, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 101 Seimo narys (10.08 val.)

 

 

10.09 val.

           SVARSTYTAĮstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutarties dėl asmenų, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė, ir asmenų, kuriems pritaikytos priverčiamosios medicinos priemonės, perdavimo ratifikavimo“ projektas Nr. XIIIP-1053(2) (teikėjai – Respublikos Prezidentas / teisingumo ministrė M. Vainiutė) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

            NUTARTA. Priimti Įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutarties dėl asmenų, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė, ir asmenų, kuriems pritaikytos priverčiamosios medicinos priemonės, perdavimo ratifikavimo“. Balsavimo rezultatai: už – 97, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (10.09 val.)

 

 

10.10 val.

           SVARSTYTAĮstatymo „Dėl Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl geležinkelių jungties „Rail Baltic / Rail Baltica“ plėtros ratifikavimo“ projektas Nr. XIIIP-1002(2) (teikėjai – Respublikos Prezidentas / susisiekimo ministras R. Masiulis) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Užsienio reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas J. Bernatonis.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: J. Razma (Ekonomikos komiteto vardu), G. Kirkilas (Europos reikalų komiteto vardu).

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys J. Razma.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.  

 

            Pasiūlymui svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, Ž. Pavilionis, K. Glaveckas.

 

           NUTARTA. Priimti Įstatymą „Dėl Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl geležinkelių jungties „Rail Baltic / Rail Baltica“ plėtros ratifikavimo“. Balsavimo rezultatai: už – 96, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (10.20 val.)

 

 

10.21 val.

           SVARSTYTAĮstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Arabų Emyratų Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų ratifikavimo“ projektas Nr. XIIIP-982(2) (teikėjai – Respublikos Prezidentas / susisiekimo ministras R. Masiulis) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Užsienio reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas J. Bernatonis.

Papildomo – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.  

 

            Pasiūlymui svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

           NUTARTA. Priimti Įstatymą  „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Arabų Emyratų Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų ratifikavimo“. Balsavimo rezultatai: už – 92, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (10.22 val.)

 

 

10.23 val.

           SVARSTYTAĮstatymo „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimo ratifikavimo“ projektas Nr. XIIIP-871(2) (teikėjai – Respublikos Prezidentas / užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Užsienio reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė R. Miliūtė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.  

 

            Pasiūlymui svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

           NUTARTA. Priimti Įstatymą „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimo ratifikavimo“. Balsavimo rezultatai: už – 93, prieš – 1, susilaikė 1. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (10.24 val.)

 

 

10.25 val.

           SVARSTYTAĮstatymo „Dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą, ratifikavimo“ projektas Nr. XIIIP-999(2) (teikėjai – Respublikos Prezidentas / užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Užsienio reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė R. Miliūtė.

Papildomo – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas E. Gentvilas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.  

 

            Pasiūlymui svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narys Ž. Pavilionis.

 

           NUTARTA. Priimti Įstatymą „Dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą, ratifikavimo“. Balsavimo rezultatai: už – 99, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 99 Seimo nariai (10.27 val.)

 

 

10.28 val.

           SVARSTYTAAplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 32 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-970(2)ES (teikėjai – LRV  /  aplinkos ministras K. Navickas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas K. Mažeika.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

10.30 val.

           SVARSTYTAAplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 191, 192, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 193 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-667(2)ES (teikėjai – LRV  / aplinkos ministras K. Navickas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas K. Mažeika.

Papildomo – Kaimo reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas A. Stančikas.

 

Projekto Nr. XIIIP-667(2)ES pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas K. Mažeika

 

Dėl 4 straipsnio Kaimo reikalų komiteto pirmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Stančikas.

Balsuota dėl 4 straipsnio Kaimo reikalų komiteto pirmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 44, prieš – 10, susilaikė 32. Priimta. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (10.34 val.)

 

Dėl 4 straipsnio Kaimo reikalų komiteto antros pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Stančikas.

Balsuota dėl 4 straipsnio Kaimo reikalų komiteto antros pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 33, prieš – 13, susilaikė 35. Nepriimta. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (10.37 val.)

 

Dėl 4 straipsnio Kaimo reikalų komiteto trečios pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Stančikas.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

            Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys J. Liesys.

 

Balsuota dėl 4 straipsnio Kaimo reikalų komiteto trečios pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 36, prieš – 10, susilaikė 45. Nepriimta. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (10.43 val.)

 

Dėl 4 straipsnio Kaimo reikalų komiteto ketvirtos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Stančikas.

Balsuota dėl 4 straipsnio Kaimo reikalų komiteto ketvirtos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 29, prieš – 7, susilaikė 46. Nepriimta. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (10.37 val.)

 

Dėl 4 straipsnio visų Kaimo reikalų komiteto pataisų, kurioms pagrindinis komitetas pritarė iš dalies,  kalbėjo Seimo narys A. Stančikas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų 4 straipsnio Kaimo reikalų komiteto pataisų, kurioms pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 5 straipsnio visų Kaimo reikalų komiteto pataisų, kurioms pagrindinis komitetas pritarė iš dalies,  kalbėjo Seimo narys A. Stančikas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų 5 straipsnio Kaimo reikalų komiteto pataisų, kurioms pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, pritarta bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo, kad dėl likusių pataisų sprendimai jau priimti.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: R. Sinkevičius, K. Mažeika.

 

            NUTARTA.   Pritarti pagrindinio komiteto patvirtintam projektui su posėdžio metu priimta pataisa po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 68, prieš 0, susilaikė 21. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (10.50 val.)

 

 

10.51 val.

           SVARSTYTATeritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-275(2) (teikėjas – K. Mažeika) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas P. Nevulis.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

10.53 val.

           SVARSTYTAStatybos įstatymo Nr. I-1240 6, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-22(3) (teikėjai – R. Šalaševičiūtė, I. Šiaulienė / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas K. Bacvinka.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narė R. Šalaševičiūtė.

 

Projekto Nr. XIIIP-22(3) pataisų svarstymas

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio Vyriausybės pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, pritarta bendru sutarimu.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 4 straipsnio Vyriausybės pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 73, prieš 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 77 Seimo nariai (10.57 val.)

 

 

10.58 val.

           SVARSTYTAŠeimos stiprinimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4255(2) (teikėjai – R. J. Dagys / 48 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J. Varkalys.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: K. Bartkevičius (Biudžeto ir finansų komiteto vardu), V. Bukauskas (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu).

 

            Posėdžio pirmininkės pasiūlymui diskusijai skirti pusę valandos pritarta bendru sutarimu.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas, R. J. Dagys, A. Dumbrava, R. Šarknickas, Ž. Pavilionis.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys L. Kasčiūnas.

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: R. Budbergytė, M. Majauskas.

 

Projekto Nr. XIIP-4255(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas J. Varkalys

 

Dėl preambulės A. Syso ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas (prašė balsuoti dėl jų pataisos), R. J. Dagys.

Balsuota dėl preambulės A. Syso ir kt. pataisos: už – 17, prieš – 28, susilaikė 27. Nepriimta. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (11.29 val.)

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl preambulės Vyriausybės pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio A. Syso ir kt. pirmos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas (prašė balsuoti dėl jų pataisos), R. J. Dagys.

Balsuota dėl 2 straipsnio A. Syso ir kt. pirmos pataisos: už – 17, prieš – 21, susilaikė 37. Nepriimta. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (11.32 val.)

 

Dėl 2 straipsnio A. Syso ir kt. antros pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas (prašė balsuoti dėl jų redakcijos), E. Gentvilas, A. Navickas.

Balsuota dėl 2 straipsnio A. Syso ir kt. antros pataisos: už – 25, prieš – 18, susilaikė 34. Nepriimta. (Užsiregistravo 79 Seimo nariai (11.37 val.)

 

            Dėl 2 straipsnio A. Syso ir kt. trečios pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, kalbėjo Seimo narys A. Sysas  (nereikalavo balsuoti dėl šios pataisos).

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio Vyriausybės pataisos, kuriai pagrindinis komitetas nepritarė, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 3 straipsnio A. Syso ir kt. pirmos pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, kalbėjo Seimo narys A. Sysas (nereikalavo balsuoti dėl šios pataisos).

 

Dėl 3 straipsnio A. Syso ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas, R. J. Dagys.

Balsuota dėl 3 straipsnio A. Syso ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 20, prieš – 16, susilaikė 42. Nepriimta. (Užsiregistravo 78 Seimo nariai (11.41 val.)

 

Dėl 3 straipsnio A. Syso ir kt. antros pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas (prašė balsuoti dėl jų pataisos), R. J. Dagys.

Balsuota dėl 3 straipsnio A. Syso ir kt. antros pataisos: už – 18, prieš – 15, susilaikė 47. Nepriimta. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (11.44 val.)

 

Dėl 3 straipsnio A. Syso ir kt. trečios pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas (prašė balsuoti dėl jų pataisos), R. J. Dagys.

Balsuota dėl 3 straipsnio A. Syso ir kt. trečios pataisos: už – 23, prieš – 15, susilaikė 37. Nepriimta. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (11.47 val.)

 

Dėl 3 straipsnio A. Syso ir kt. ketvirtos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas (prašė balsuoti dėl jų pataisos), R. J. Dagys.

Balsuota dėl 3 straipsnio A. Syso ir kt. ketvirtos pataisos: už – 19, prieš – 12, susilaikė 45. Nepriimta. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (11.50 val.)

 

Dėl 3 straipsnio A. Syso ir kt. likusių pataisų, kurioms pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, kalbėjo Seimo narys A. Sysas (nereikalavo balsuoti dėl šių pataisų).

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 3 straipsnio Vyriausybės pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl 5 straipsnio A. Syso ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Sysas (nereikalavo balsuoti dėl šios pataisos).

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 5 straipsnio Vyriausybės pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 7 straipsnio A. Syso ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas (prašė balsuoti dėl jų pataisos), R. J. Dagys.

Balsuota dėl 7 straipsnio A. Syso ir kt. pataisos: už – 14, prieš – 14, susilaikė 42. Nepriimta. (Užsiregistravo 70 Seimo narių (11.56 val.)

 

Dėl 8 straipsnio A. Syso ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas (prašė balsuoti dėl jų pataisos), R. J. Dagys.

Balsuota dėl 8 straipsnio A. Syso ir kt. pataisos: už – 15, prieš – 10, susilaikė 49. Nepriimta. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (11.58 val.)

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 9 straipsnio A. Syso ir kt. pataisos sprendimas jau priimtas balsuojant dėl 8 straipsnio A. Syso ir kt. pataisos.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad pagrindinio komiteto nuomonei dėl 10 straipsnio A. Syso ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 11 straipsnio Vyriausybės pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad pagrindinio komiteto nuomonei dėl 12 straipsnio A. Syso ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 13 straipsnio A. Syso pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, kalbėjo Seimo narys A. Sysas  (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 13 straipsnio A. Syso pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 14 straipsnio A. Syso pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, kalbėjo Seimo narys A. Sysas  (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 14 straipsnio A. Syso pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: P. Urbšys, A. Sysas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 63, prieš 5, susilaikė 14. (Užsiregistravo 83 Seimo nariai (12.04 val.)

 

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys R. Šarknickas (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – už).

 

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Degutienė.

 

 

12.05 val.

           SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Sigitos Bieliauskienės skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja“ projektas Nr. XIIIP-1153 (pateikimas).

            Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja R. Svetikaitė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, P. Gražulis.

 

Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigas S. Bieliauskienė.

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, V. Rinkevičius, K. Glaveckas, A. Anušauskas.

 

            NUTARTA:

1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

            3. Seimo posėdyje svarstyti 2017-10-17.

 

 

12.21 val.

           SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Danguolės Bublienės skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja“ projektas Nr. XIIIP-1154 (pateikimas).

            Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja R. Svetikaitė.

 

Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigas D. Bublienė.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, V. Gailius, A. Skardžius.

 

            NUTARTA:

1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

            3. Seimo posėdyje svarstyti 2017-10-17.

 

 

12.30 val.

           SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Gabrielės Juodkaitės-Granskienės skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja“ projektas Nr. XIIIP-1155 (pateikimas).

            Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja R. Svetikaitė.

 

Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigas G. Juodkaitė-Granskienė.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, S. Jovaiša, A. Anušauskas.

 

            NUTARTA:

1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

            3. Seimo posėdyje svarstyti 2017-10-17.

 

 

12.38 val.

           SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Prano Kuconio skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju“ projektas Nr. XIIIP-1156 (pateikimas).

            Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja R. Svetikaitė.

 

Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigas P. Kuconis.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, V. Rinkevičius, V. Gailius, A. Skardžius, P. Gražulis.

 

           

            NUTARTA:

1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

            3. Seimo posėdyje svarstyti 2017-10-17.

 

 

12.57 val.

           SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Artūro Ridiko skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju“ projektas Nr. XIIIP-1157 (pateikimas).

            Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja R. Svetikaitė.

 

Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigas A. Ridikas.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, P. Gražulis.

 

            NUTARTA:

1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

            3. Seimo posėdyje svarstyti 2017-10-17.

 

 

13.04 val.

           SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Algirdo Taminsko skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju“ projektas Nr. XIIIP-1158 (pateikimas).

            Pranešėja – Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja R. Svetikaitė.

 

Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigas A. Taminskas.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, V. Gailius, R. Žemaitaitis, P. Gražulis.

 

            NUTARTA:

1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

            3. Seimo posėdyje svarstyti 2017-10-17.

 

            Posėdžio pirmininkė paskelbė kandidatų į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjus susitikimų su Seimo frakcijomis grafiką:

            Mišri Seimo narių grupė – 2017-10-12 (ketvirtadienį) 8.45 val.;

            Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija – 2017-10-12 (ketvirtadienį) 9.15 val.;

            Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija – 2017-10-17 (antradienį) 9.00 val.;

            Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija – 2017-10-17 (antradienį) 9.30 val.

 

 

13.25 val.

           SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų galimai žemesnės kokybės maisto produktų sudarymo“ projektas Nr. XIIIP-1145 (teikėjai – R. Karbauskis / 42 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys K. Mažeika.

 

            Klausė Seimo nariai: A. Anušauskas, E. Pupinis, R. Morkūnaitė-Mikulėnienė, V. Kamblevičius, E. Gentvilas, A. Dumbrava.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Sinkevičius, V. Kamblevičius.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už 50, prieš 1, susilaikė 16. (Užsiregistravo 68 Seimo nariai (13.40 val.)

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad pavaduojanti Seimo Pirmininką Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė siūlo šį projektą svarstyti ypatingos skubos tvarka.

 

            NUTARTA. Svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Balsavimo rezultatai: už 48, prieš 7, susilaikė 19. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (13.41 val.)

 

            NUTARTA. Paskirti šio projekto svarstymą ir priėmimą po 3 val. pertraukos (pagal Seimo statuto 164 straipsnio 4 dalį).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P. Gražulis.

 

 

13.45 val.

           SVARSTYTASeimo protokolinio nutarimo „Dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Naglį Puteikį patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę“ projektas Nr. XIIIP-1143 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėjas – Seimo laikinosios tyrimo komisijos pirmininkas A. Šimas.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai:  P. Gražulis, E. Gentvilas.

 

            Kalbėjo Seimo narys N. Puteikis.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Salamakinas.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Maldeikienė, P. Gražulis.

 

Užsiregistravo 58 Seimo nariai (13.57 val.)

 

            NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio Seimo protokolinio nutarimo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

 

13.58 val.

           SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. XIII-509 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijai ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl žiniasklaidoje paskelbtos informacijos, kad Lietuvos Respublikos Seimo narys Artūras Skardžius galimai gavo asmeninės naudos darydamas poveikį Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų sprendimams“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-1166 (teikėjai – V. Gailius / Antikorupcijos komisija) (pateikimas).

            Pranešėjas – Antikorupcijos komisijos pirmininkas V. Gailius.

 

            Klausė Seimo nariai: A. Anušauskas, A. Skardžius, R. Sinkevičius, A. Palionis.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: E. Gentvilas, P. Gražulis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už 45, prieš 2, susilaikė 12. (Užsiregistravo 61 Seimo narys (14.12 val.)

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad pavaduojanti Seimo Pirmininką Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė siūlo šį projektą svarstyti ypatingos skubos tvarka.

 

            NUTARTA. Svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Paskirti šio projekto svarstymą ir priėmimą po 3 val. pertraukos (pagal Seimo statuto 164 straipsnio 4 dalį).

 

 

Posėdis baigtas

 (14.14 val.)

 

 

 

                                                                                                                   

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotoja                                                                   Irena Degutienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė