2017-09-19

PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO

NR. I-966 5, 6, 11, 13, 14 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIIIP-435

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str.

d.

p.

1.

2

(6)

3

 

Argumentai:

Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą lėšos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą paskirstomos taip: 30 proc. patenka į Aplinkos apsaugos rėmimo programą, o 70 proc. į savivaldybės, kurios teritorijoje naudojami medžiojamieji gyvūnai, aplinkos apsaugos specialiąją programą. Tačiau atlikus analizę, paaiškėjo, kad nemažai savivaldybių metai iš metų šių lėšų nepanaudoja. Todėl siūloma nustatyti kitokią lėšų už medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimą paskirstymo proporciją, t. y. 50 proc. lėšų skirti Aplinkos apsaugos rėmimo programai ir 50 proc. savivaldybės, kurios teritorijoje išgaunami medžiojamųjų gyvūnų ištekliai, aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą. Todėl kartu su keičiamais Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymu siūloma pakeisti ir Lietuvos Respublikos mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius įstatymą, kuriame siūloma 3 priedu nustatytus mokesčio už medžiojamuosius gyvūnus tarifus pagal medžioklės plotų kategorijas padidinti du kartus. Padidinus du kartus tarifus už medžiojamųjų gyvūnų išteklius ir pakeitus jų paskirstymo proporcijas, savivaldybių gaunamų lėšų kiekis nesumažės, o padidės.

Siekiant suvienodinti Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo projekte, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo projekte ir Lietuvos Respublikos mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius įstatymo projekte lėšų už medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimo paskirstymo proporciją teikiame šį pasiūlymą.

 

Pasiūlymas:

            1. Pakeisti įstatymo projekto 2 straipsniu keičiamą įstatymo 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti ją taip:

3. Žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkai, valdytojai ir naudotojai turi teisę Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nustatyta tvarka gauti finansinę paramą medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti. Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nustatyta tvarka iš medžioklės plotų naudotojų mokamų mokesčių finansuojamoms priemonėms turi būti skiriama ne mažiau kaip 30 50 procentų lėšų, surinktų iš mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.“.

 

Teikia:

  

Seimo nariai                                                                                       

 

Kęstutis Mažeika

Dainius Gaižauskas

Andrius Palionis

Aurimas Gaidžiūnas

Audrys Šimas

Jonas Jarutis