Projekto Nr. XIIIP-2377(2)

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 RINKLIAVŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1725  11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2019 m.                d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 11 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

 „6) naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti (išskyrus vietas automobiliams statyti prie valstybinės reikšmės kelių, 5–15 m pažymėtoje atkarpoje prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų, taip pat vietas, kurias nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus; taip pat išskyrus automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, ir mokyklinių autobusų statymą savivaldybių tarybų nustatytose nerezervuotose mokamose vietose automobiliams statyti, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos transporto priemonių, naudojamų saugomų asmenų ir (ar) saugomų objektų apsaugai, statymą );“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 

  Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

  Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas