PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2024 m. gegužės 30 d. posėdyje

 

Lietuvos Respublikos Seimo

2024 m. gegužės 30 d. (ketvirtadienio) posėdžių

darbotvarkė

1-1.

Darbotvarkės tvirtinimas

10.00–10.10

 

 

1-2.

XIVP-3578

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos galimo neteisėto informacijos apie asmenis rinkimo ir panaudojimo, galimo neteisėto poveikio žvalgybos ir kitų teisėsaugos institucijų veiklai, galimo kišimosi į 2019 metų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų procesą, galimos neteisėtos paramos šiai rinkimų politinei kampanijai, galimų pranešėjų teisių pažeidimų, galimos neteisėtos įtakos įvedant sankcijas Baltarusijos Respublikai parlamentiniam tyrimui atlikti išvados“ projektas

teikėjas – Vytautas Bakas (Laikinoji tyrimo k-ja)

pranešėjas – Vytautas Bakas (Laikinoji tyrimo k-ja)

priėmimas

svarstymo data

2024-04-25

 

EPK

2024-05-02

2024-05-15

 

 

 

1-2.1.

XIVP-2797

(2)

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 3, 4, 5, 11, 21, 221, 26, 28, 32, 44, 58, 62, 67, 71, 79, 85, 94, 99, 100, 101, 102, 1031, 104, 1052, 1053, 1054, 1061, 108, 113, 114, 115, 1151, 118, 123, 125, 127, 1402, 1408, 1409, 14018, 14021, 14028 straipsnių ir priedo pakeitimo, 14016, 14019 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Agnė Bilotaitė (ministrė)

pranešėjas – Audronius Ažubalis (URK)

10.10–10.35

priėmimas

registracijos data

(2) 2024-04-26

TD (2) 2024-05-24

svarstymo data

(2) 2024-05-14 

 

 

 

1-2.2.

XIVP-2798

(2)

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Irena Haase (TTK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2024-05-09

TD (2) 2024-05-15

svarstymo data

(2) 2024-05-14 

 

1-3.1.

XIVP-3533

(2) ES

Minimalaus subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Gintarė Skaistė (ministrė)

pranešėjas – Mindaugas Lingė (BFK)

10.35–10.40

svarstymas

pateikimo data

2024-03-21

BFK (2) 2024-05-22

 

 

 

1-3.2.

XIVP-3534

(2)

Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio, priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 1885 straipsniu įstatymo projektas

pranešėja – Irena Haase (TTK)

svarstymas

pateikimo data

2024-03-21

TTK (2) 2024-05-23

 

1-3.3.

XIVP-3535

(2)

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 401 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Mindaugas Lingė (BFK)

svarstymas

pateikimo data

2024-03-21

BFK (2) 2024-05-22

 

1-4.

XIVP-3759

(2)

Valstybės rezervo įstatymo
Nr. VIII-1908 6, 9, 10, 11, 12, 17, 18 ir 181 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Ingrida Šimonytė (Ministrė Pirmininkė)

pranešėjas – Mindaugas Lingė (BFK)

10.40–10.45

svarstymas

pateikimo data

2024-05-14

BFK (2) 2024-05-22

 

 

 

1-5.1.

XIVP-3670

(2)

Įstatymo „Dėl Europos Tarybos konvencijos dėl manipuliavimo sporto varžybomis ratifikavimo“ projektas

teikėjas – Respublikos Prezidentas/ Monika Navickienė (ministrė)

pranešėjai – Arminas Lydeka (URK),  Edita Rudelienė (ŠMK)

10.45–10.50

svarstymas

pateikimo data

2024-05-07

URK (2) 2024-05-22

 

1-5.2.

XIVP-3592

(2)

Sporto įstatymo Nr. I-1151 2 ir 20 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 71 straipsniu įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ švietimo, mokslo ir sporto ministras

pranešėja – Edita Rudelienė (ŠMK)

svarstymas

pateikimo data

2024-05-07

ŠMK (2) 2024-05-24

 

1-6.

XIVP-3744

(2)

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 41, 42 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Valdas Rakutis/ 15 SN/ 33 SN

pranešėja – Laima Nagienė (ŠMK)

10.50–10.55

svarstymas

pateikimo data

2024-05-14

ŠMK (2) 2024-05-24

 

1-7.

Balsavimas dėl projektų

10.10–10.55

 

1-8.

XIVP-3354

GR

Patikimumo deklaracijų juridiniams asmenims, norintiems dalyvauti Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos konkursuose, išdavimo pagrindų įstatymo Nr. XIII-1995 2, 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projektas

pranešėjas – Andrius Kabišaitis (Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas)

10.55–11.10

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – NSGK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-06

registracijos data

2024-05-20

TD 2024-05-27

 

 

1-9.

XIVP-3809

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. liepos 23 d. nutarimo
Nr. XI-411 „Dėl Mykolo Romerio universiteto statuto patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

pranešėja – Monika Navickienė (ministrė)

11.10–11.20

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ŠMK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-18

registracijos data

2024-05-22

TD 2024-05-27

 

1-10.1.

XIVP-3786

Valstybės tarnybos įstatymo

Nr. VIII-1316 5, 11, 18, 22, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Sigita Ščajevienė (viceministrė)

11.2011.30

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –  VVSK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-20

registracijos data

2024-05-17

TD 2024-05-27

 

1-10.2.

XIVP-3787

Vidaus tarnybos statuto 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Sigita Ščajevienė (viceministrė)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –  VVSK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-20

registracijos data

2024-05-17

TD 2024-05-27

 

1-10.3.

XIVP-3788

Diplomatinės tarnybos įstatymo
Nr. VIII-1012 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Sigita Ščajevienė (viceministrė)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –  VVSK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-20

registracijos data

2024-05-17

TD 2024-05-27

 

1-10.4.

XIVP-3789

Biudžetinių įstaigų įstatymo
Nr. I-1113 papildymo 51 straipsniu įstatymo projektas

pranešėja – Sigita Ščajevienė (viceministrė)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –  VVSK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-20

registracijos data

2024-05-17

TD 2024-05-27

 

1-10.5.

XIVP-3790

Valstybės tarnybos įstatymo
Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1985 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Sigita Ščajevienė (viceministrė)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –  VVSK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-20

registracijos data

2024-05-17

TD 2024-05-27

 

1-10.6.

XIVP-3791

Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 22, 26 ir 291 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Sigita Ščajevienė (viceministrė)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –  VVSK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-20

registracijos data

2024-05-17

TD 2024-05-27

 

1-11.1.

XIVP-3795

Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Vytautas Šilinskas (viceministras)

11.3011.40

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-20

registracijos data

2024-05-20

TD 2024-05-21

 

1-11.2.

XIVP-3796

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2341 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Vytautas Šilinskas (viceministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –  SRDK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-20

registracijos data

2024-05-20

TD 2024-05-21

 

1-12.

XIVP-3720

Laikinojo solidarumo įnašo įstatymo Nr. XIV-1936 6, 8 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Jonas Pinskus (Andrius Palionis)

11.4011.50

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-18

registracijos data

2024-05-02

TD 2024-05-13

ESTG 2024-05-20

 

MSNG

 

Privalomai į darbotvarkę įrašytas įstatymo projektas (pagal Seimo statuto 92 str. 1 d.)

 

1-13.

XIVP-3779

Laikinojo solidarumo įnašo įstatymo Nr. XIV-1936 pavadinimo, 1, 2, 4, 5, 6, 8 straipsnių pakeitimo ir 11 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

pranešėjas – Lukas Savickas/ 49 SN/
49 SN

11.5012.00

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-18

registracijos data

2024-05-16

TD 2024-05-28

ESTG 

 

 

 

 

 

1-14.

XIVP-3836

Laikinojo solidarumo įnašo įstatymo Nr. XIV-1936  5, 6, 8 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Gintarė Skaistė (ministrė)

12.0012.10

pateikimas

 

(Vyriausybė siūlo taikyti skubos tvarką)

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024-06-18

registracijos data

2024-05-29

TD 2024-05-30

 

 

1-15.

XIVP-3204

(2)

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 67 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Vytautas Bakas/ 55 SN

12.1012.20

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – ŠMK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024 m. Seimo IX (rudens) sesijoje

registracijos data

(2) 2024-05-07

TD (2) 2024-05-09

ESTG (2) 2024-05-15

 

DPF

 

1-16.

Balsavimas dėl projektų

11.50–12.30

 

1-17.

Vyriausybės valanda

12.30–13.00

 

 

1-18.

Seimo narių pareiškimai

13.00–13.10

 

 

 

PERTRAUKA

13.1014.00

 

 

Opozicinių Darbo partijos frakcijos (0,5 darbotvarkės) ir
Mišrios Seimo narių grupės (0,5 darbotvarkės) darbotvarkė

 

2-1.

XIVP-3451

 

prie

XIVP-3029

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX1007 17 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Andrius Mazuronis/ 4 SN

14.0014.15

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas – SRDK

siūloma svarstyti

2024 m. Seimo IX (rudens) sesijoje

registracijos data

2024-01-24

TD 2024-02-05

ESTG 2024-02-01

 

Įstatymas buvo pakeistas 2024-05-16, todėl projektą pagal Seimo statuto 135 str. 7 d. turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

 

DPF

 

2-2.

XIVP-3517

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo Nr. XIII-1281 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Rita Tamašunienė
(Česlav Olševski)

14.1514.30

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas – SRDK

siūloma svarstyti

2024 m. Seimo IX (rudens) sesijoje

registracijos data

2024-03-08

TD 2024-03-15

ESTG 2024-03-19

 

MSNG

 

2-3.

XIVP-3072

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Andrius Mazuronis/ 5 SN

14.3014.45

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas – SRDK

siūloma svarstyti

2024 m. Seimo IX (rudens) sesijoje

registracijos data

2023-09-12

TD 2023-09-21

ESTG 2023-10-03

 

Įstatymas buvo pakeistas 2024-05-16, todėl projektą pagal Seimo statuto 135 str. 7 d. turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

 

DPF

 

2-4.

XIVP-3522

Sveikatos draudimo įstatymo
Nr. I-1343 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Rita Tamašunienė
(Česlav Olševski)/
29 SN

14.4515.00

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024 m. Seimo IX (rudens) sesijoje

registracijos data

2024-03-08

TD 2024-03-13

ESTG 2024-03-19

 

MSNG

 

2-5.

XIVP-1049

(2)

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Viktoras Fiodorovas/ 4 SN

15.0015.15

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024 m. Seimo IX (rudens) sesijoje

registracijos data

(2) 2024-05-27

TD (2) 2024-05-28

ESTG (2)

 

Įstatymas buvo pakeistas 2024-05-16, todėl projektą pagal Seimo statuto 135 str. 7 d. turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

 

DPF

 

2-6.

XIVP-1125

(4)

Pelno mokesčio įstatymo
Nr. IX-675 2 ir 461 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Andrius Palionis/ 8 SN

pranešėjas – Mindaugas Lingė (BFK)

15.15–15.20

svarstymas

pateikimo data

(4) 2022-09-29

BFK (4) 2024-04-18 atmesti

 

MSNG

 

2-7.

Balsavimas dėl projektų

15.10–15.35

 

2-8.

XIVP-2445

(2)

Išmokų vaikams įstatymo
Nr. I-621 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėja – Vaida Giraitytė-Juškevičienė/ 4 SN

15.3515.50

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – SRDK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024 m. Seimo IX (rudens) sesijoje

registracijos data

(2) 2024-05-27

TD (2) 2024-05-28

ESTG (2)

 

Įstatymas buvo pakeistas 2023-12-21, todėl projektą pagal Seimo statuto 135 str. 7 d. turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

 

DPF

 

2-9.

XIVP-3625

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2023 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. XIV-2434 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų, karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Mindaugas Puidokas

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis –

papildomas –

siūloma svarstyti

registracijos data

2024-04-09

TD 2024-04-12

svarstymas ir priėmimas Seime pagal priėmimo tvarką prieštarautų Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų bendradarbiavimo renginių įstatymui ir Konstitucijai

 

nėra įrašytas į

VIII (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

 

MSNG

 

2-9.

XIVP-3658

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Robertas Šarknickas/ 15 SN/

29 SN

15.5016.05

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – BFK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024 m. Seimo IX (rudens) sesijoje

registracijos data

2024-04-19

TD 2024-04-30

ESTG 2024-05-07

 

MSNG

 

2-10.

XIVP-3806

Akcinių bendrovių įstatymo
Nr. VIII-1835 31, 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Andrius Mazuronis/ 3 SN

16.0516.20

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas –

siūloma svarstyti

2024 m. Seimo IX (rudens) sesijoje

registracijos data

2024-05-21

TD 2024-05-28

ESTG

 

Įstatymas buvo pakeistas 2024-05-16, todėl projektą pagal Seimo statuto 135 str. 7 d. turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

 

DPF

 

2-11.

Balsavimas dėl projektų

16.00–17.00

 

 

Rezerviniai klausimai:

 

 

 

r-1.

XIVP-3769

Saugomų teritorijų įstatymo
Nr. I-301 pakeitimo įstatymo
Nr. XIV-2350 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Romualdas Vaitkus (Simonas Gentvilas)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – KRK

siūloma svarstyti

šioje 2024 m. Seimo VIII (pavasario) sesijoje

registracijos data

2024-05-14

TD 2024-05-20

ESTG 

 

Įstatymas buvo pakeistas 2023-12-14, todėl projektą pagal Seimo statuto 135 str. 7 d. turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

 

r-2.1.

XIVP-3746

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo
Nr. XI-1307 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kazys Starkevičius

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas – KRK

siūloma svarstyti

2024-06-13

registracijos data

2024-05-08

TD 2024-05-13

ESTG 2024-05-21

 

 

r-2.2

XIVP-3747

Žemės įstatymo Nr. I-446 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kazys Starkevičius

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – EK

papildomas – KRK

siūloma svarstyti

2024-06-13

registracijos data

2024-05-08

TD 2024-05-13

ESTG 2024-05-21

 

Įstatymas buvo pakeistas 2024-04-23, todėl projektą pagal Seimo statuto 135 str. 7 d. turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

 

r-3.

XIVP-3837

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimo
Nr. XIV-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

pranešėjas – Jurgis Razma (Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas)

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2024-05-29

TD 2024-05-29

 

r-4.

XIVP-3841

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų narių pavaduotojų patvirtinimo“ projektas

pranešėjas – Jurgis Razma (Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas)

pateikimas, svarstymas ir priėmimas

registracijos data

2024-05-30

TD 2024-05-30

 

r-5.

Savaitės, prasidedančios birželio 3 diena, Seimo posėdžių darbotvarkės tvirtinimas

pranešėja Viktorija Čmilytė-Nielsen (Seimo Pirmininkė)

(Jurgis Razma (Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas)

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkė

 

 

 

 

 

Viktorija Čmilytė-Nielsen