PASIŪLYMAS DĖL

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMO NR. XII-2470 51, 13, 24, 35, 37, 41, 42, 44

IR 49 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO

 PROJEKTO nR. XIIIP-4658

 

2020-04-07

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

1

2

 

 

Argumentai:

 

Atsižvelgiant į tai, kad savarankiškai dirbančių asmenų veiklos sustojo ir į tai, kad privalomo sveikatos draudimo (PSD) įmoka sudaro 1/5 minimalių vartojimo poreikių dydžio (MVPD) išmokos, teikiame siūlymą kartu su MVPD savarankiškai dirbantiems asmenis karantino ir ekstremalios situacijos metu mokėti ir PSD dydžio išmoką. 

Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną, daugelis savarankiškai dirbančių asmenų buvo priversti nutraukti arba iš dalies apriboti savo veiklą todėl šiuo pasiūlymu siekiama sumažinti mokestinę naštą ekstremalios situacijos ir karantino metu savarankiškai dirbantiems asmenims, išmokant kartu ir PSD dydžio išmoką, kuri užtikrintų galimybę asmenims kaip ir anksčiau savarankiškai mokėti PSD įmokas valstybinei mokesčių inspekcijai.

 

Pasiūlymas:

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nr. XII-2470 51, 13, 24, 35, 37, 41, 42, 44 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4658 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

2. Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui mokama kas mėnesį už praėjusį kalendorinį mėnesį ir yra lygi vieno einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžiui, apskaičiuotam Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo nustatyta tvarka kartu su privalomojo sveikatos draudimo įmoka, apskaičiuota Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino terminas trumpesnis nei kalendorinis mėnuo, už tą mėnesį mokamos išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui dydis proporcingai mažinamas.

 

 

 

Seimo nariai                                                                                                    Monika Navickienė

 

 

                                                                                                                        Paulė Kuzmickienė