Projekto

                                                                                                      lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO

132 IR 170 STRAIPSNIų PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                   d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 132 straipsnio pakeitimas

            1. Pakeisti 132 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„132 straipsnis. Alkoholio produktų, ir neapdoroto tabako, tabako gaminių ar susijusių gaminių gamybos, importo ir prekybos licencijavimo tvarkos pažeidimas.“

2. Pakeisti 132 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Alkoholio produktų, ir neapdoroto tabako, tabako gaminių ar susijusių gaminių gamybos, importo ir prekybos licencijavimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą įmonių vadovams ir (ar) jų vyriausiesiems finansininkams nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų devyniasdešimt eurų.

 

2 straipsnis. 170 straipsnio pakeitimas

              1. Pakeisti 170 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

            „170 straipsnis. Prekybos neapdorotu tabaku, tabako gaminiais ar susijusiais gaminiais pažeidimas“.

            2. Pakeisti 170 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Prekybos ir viešojo maitinimo įmonių darbuotojų padarytas neapdoroto tabako, tabako gaminių ar susijusių gaminių pardavimo įmonėse reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto eurų.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas