Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018-11-15  Nr. SPP-232

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

Užsiregistravo 105 Seimo nariai (10.00 val.)

 

            10.01 val.

Seimo Pirmininko V. Pranckiečio kalba, skirta šios kadencijos Seimo dvejų darbo metų sukakčiai paminėti.

 

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

 

10.04 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2018 m. lapkričio 15 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

            Kalbėjo Seimo nariai: J. Razma (dėl projektų Nr. XIIIP-2266GR, Nr. XIIIP-2400(2), Nr. XIIIP-2656(3), Nr. XIIIP-2805(2), Nr. XIIIP-2860, Nr. XIIIP-2816, Nr. XIIIP-2520 ir Nr. XIIIP-2521), P. Gražulis (2 kartus), R. Tamašunienė (dėl Etikos ir procedūrų komisijos posėdžio dėl projekto Nr. XIIIP-2656(3), G. Landsbergis (dėl Ministro Pirmininko atsakymo į Seimo narių klausimus pagal Seimo statuto 208 straipsnio 13 dalį) (2 kartus), A. Širinskienė, A. Palionis (dėl projekto Nr. XIIIP-2842 ir lydimųjų projektų), A. Kubilius, P. Gražulis, A. Nekrošius (dėl projekto Nr. XIIIP-2656(3), A. Skardžius.

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-2266GR: už – 51, prieš – 59, susilaikė 11. Nepritarta. (Užsiregistravo 123 Seimo nariai (10.18 val.)

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-2400(2): už – 48, prieš – 53, susilaikė 23. Nepritarta. (Užsiregistravo 124 Seimo nariai (10.19 val.)

 

Pasiūlymui išbraukti iš šios darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-2656(3) ir įrašyti jį į kitos savaitės ketvirtadienio darbotvarkę pritarta bendru sutarimu.

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-2805(2): už – 47, prieš – 53, susilaikė 23. Nepritarta. (Užsiregistravo 123 Seimo nariai (10.20 val.)

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-2860: už – 52, prieš – 47, susilaikė 12. Nepritarta. (Užsiregistravo 114 Seimo narių (10.21 val.)

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-2816: už – 50, prieš – 52, susilaikė 21. Nepritarta. (Užsiregistravo 125 Seimo nariai (10.22 val.)

 

Balsuota dėl Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-2842 ir lydimuosius projektus: už – 87, prieš – 20, susilaikė 15. Pritarta. (Užsiregistravo 123 Seimo nariai (10.23 val.)

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektus Nr. XIIIP-2520 ir Nr. XIIIP-2521: už – 49, prieš – 47, susilaikė 29. Nepritarta. (Užsiregistravo 125 Seimo nariai (10.24 val.)

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė 5 min. pertrauką.

 

PERTRAUKA

(10.25 – 10.31 val.)

 

Seimo Pirmininkas V. Pranckietis kreipėsi į Etikos ir procedūrų komisiją dėl sprendimo neįtraukti į darbotvarkę Ministro Pirmininko atsakymo į Seimo narių klausimus pagal Seimo statuto 208 straipsnio 13 dalį įvertinimo.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Kubilius (3 kartus), Ministras Pirmininkas S. Skvernelis (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė balsuoti, ar Ministrui Pirmininkui pateikti Seimo narių klausimai yra ypatingos svarbos klausimai), E. Gentvilas, R. Tamašunienė (dėl Etikos ir procedūrų komisijos posėdžio), K. Masiulis, R. Karbauskis, A. Skardžius, J. Sabatauskas, G. Landsbergis, P. Gražulis, V. Rinkevičius, B. Matelis, A. Širinskienė, R. Tamašunienė (dėl Etikos ir procedūrų komisijos kompetencijos).

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Ministro Pirmininko atsakymas į Seimo narių klausimus pagal Seimo statuto 208 straipsnio 13 dalį įrašomas į antradienio (2018-11-20) darbotvarkę.

 

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą 2018 m. lapkričio 15 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

10.51 val.

SVARSTYTAPolitinių partijų įstatymo Nr. I-606 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2266GR (Respublikos Prezidento grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti) (priėmimo tęsinys).

 

            Balsuota, ar priimti grąžintą įstatymą su visomis Respublikos Prezidento teikiamomis pataisomis ir papildymais: už – 70, prieš – 0, susilaikė 1. Pritarta. (Užsiregistravo 72 Seimo nariai (10.52 val.)

 

            NUTARTA. Priimti Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymą (su visomis Respublikos Prezidento teikiamomis pataisomis ir papildymais).

 

10.53 val.

            SVARSTYTAEnergetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 191, 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 161 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2326(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

1–7 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 191, 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 161 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 108, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 109 Seimo nariai (10.54 val.)

 

 

10.55 val.

            SVARSTYTAGamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7, 9, 20 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2327(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7, 9, 20 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 107, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 107 Seimo nariai (10.56 val.)

 

 

10.57 val.

            SVARSTYTAElektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 15, 16, 56 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2328(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

            Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas V. Poderys.

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos dėl 5 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            5 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            6 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 15, 16, 56 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 94, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (10.58 val.)

 

 

10.58 val.

            SVARSTYTAŠilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 30 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2329(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 30 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 101, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 101 Seimo narys (10.59 val.)

 

 

11.00 val.

            SVARSTYTAGeriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 9, 26, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2330(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

1–6 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 9, 26, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 106, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 106 Seimo nariai (11.01 val.)

 

 

11.01 val.

            SVARSTYTAFinansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 1, 2, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo vienuoliktuoju1 skirsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2331(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

1–20 straipsniai priimti bendru sutarimu.       

 

            NUTARTA. Priimti Finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 1, 2, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo vienuoliktuoju1 skirsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 102, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 102 Seimo nariai (11.03 val.)

 

 

11.04 val.

            SVARSTYTAVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 12, 14, 16, 20, 27, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2278(2) (sujungti Nr. XIIP-4253 ir Nr. XIIIP-2278) (priėmimas).

            Pranešėja – Audito komiteto pirmininkė I. Šimonytė.

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos dėl 6 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            6 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            7, 8 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos dėl 9 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            9 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 12, 14, 16, 20, 27, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 95, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (11.05 val.)

 

 

11.06 val.

            SVARSTYTABiudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2279(2) (sujungti Nr. XIIP-4276 ir Nr. XIIIP-2279) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 37 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 95, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (11.06 val.)

 

 

11.07 val.

            SVARSTYTABiudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2280(2) (sujungti Nr. XIIP-4275 ir Nr. XIIIP-2280) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 12 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 105, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (11.08 val.)

 

 

11.08 val.

            SVARSTYTAViešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 30 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2281(2) (sujungti Nr. XIIP-4282 ir Nr. XIIIP-2281) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 30 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 99, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (11.09 val.)

 

 

11.10 val.

            SVARSTYTARinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2282(2) (sujungti Nr. XIIP-4277 ir Nr. XIIIP-2282) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 14 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 97, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (11.10 val.)

 

 

11.11 val.

            SVARSTYTAValstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2283(2) (sujungti Nr. XIIP-4280 ir Nr. XIIIP-2283) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 25 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 105, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (11.11 val.)

 

 

11.12 val.

            SVARSTYTASveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2284(2) (sujungti Nr. XIIP-4278 ir Nr. XIIIP-2284) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 19 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 100, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 102 Seimo nariai (11.13 val.)

 

 

11.14 val.

            SVARSTYTAValstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4281(2) (teikėjas – Audito komitetas) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 9 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 98, prieš – 1, susilaikė 1. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (11.14 val.)

 

 

11.15 val.

            SVARSTYTAVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1762(2) (teikėjai – J. Varžgalys, A. Palionis / 30 Seimo narių) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 106, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 108 Seimo nariai (11.15 val.)

 

 

11.16 val.

            SVARSTYTAĮstatymo „Dėl amnestijos akto“ projektas Nr. XIIIP-2400(2) (teikėjas – R. Karbauskis) (priėmimas).

 

1–17 straipsniai priimti bendru sutarimu.       

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: V. Simulikas, S. Šedbaras, A. Širinskienė, M. Majauskas, K. Glaveckas, L. Kasčiūnas, V. Gailius, K. Starkevičius.

 

            NUTARTA. Priimti Įstatymą „Dėl amnestijos akto“. Balsavimo rezultatai: už – 80, prieš – 5, susilaikė 24. (Užsiregistravo 111 Seimo narių (11.31 val.)

 

11.32 val.

            SVARSTYTAProduktų saugos įstatymo Nr. VIII-1206 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2292(2) (teikėjai – Vyriausybė / ūkio ministras V. Sinkevičius) (priėmimas).

            Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas Z. Jedinskis.

 

            1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija: 1–24 straipsniai)  priimtas bendru sutarimu.

 

            2 straipsnis (Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas) priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Produktų saugos įstatymo Nr. VIII-1206 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 93, prieš – 0, susilaikė 8. (Užsiregistravo 103 Seimo nariai (11.37 val.)

 

 

11.38 val.

            SVARSTYTAPotencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2355(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 1 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 100, prieš – 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 104 Seimo nariai (11.38 val.)

 

 

11.39 val.

            SVARSTYTAStatybos įstatymo Nr. I-1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2414(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras K. Navickas) (priėmimas).

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            NUTARTA. Priimti Statybos įstatymo Nr. I-1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 100, prieš – 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (11.40 val.)

 

 

11.41 val.

            SVARSTYTAMiškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1403(2) (teikėjai – Z. Streikus / 4 Seimo nariai / 47 Seimo nariai) (priėmimas).

            Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Bacvinka.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            Pranešėjas informavo, kad pagrindinis komitetas nepritarė Teisės departamento pastabai.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narė I. Degutienė.

 

            NUTARTA. Priimti Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 86, prieš – 1, susilaikė 26. (Užsiregistravo 114 Seimo narių (11.43 val.)

 

 

11.44 val.

            SVARSTYTAKrašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 63 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1533(2) (teikėjai – V. Bakas, A. Vinkus / 61 Seimo narys) (priėmimas).

            Pranešėjas – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas V. Bakas.

 

            Pranešėjas informavo, kad pagrindinis komitetas nepritarė Teisės departamento pastabai.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: V. Bakas, A. Sysas, V. Vingrienė, A. Gumuliauskas, A. Anušauskas.

 

            NUTARTA. Priimti Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 63 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 97, prieš – 1, susilaikė 10. (Užsiregistravo 110 Seimo narių (11.55 val.)

 

Replikavo Seimo narys V. Bakas.

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Nekrošius.

 

11.57 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. XIII-1495 „Dėl laikinosios tyrimo komisijos dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio Lietuvos politikams, valstybės tarnautojams ir politiniams procesams Lietuvoje parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-2805(2) (teikėja – A. Širinskienė) (svarstymas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Širinskienė  (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pusės valandos pertrauką), A. Kubilius.

 

Balsuota dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pusės valandos pertrauką: už – 76, prieš – 13, susilaikė 8. Pritarta. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (11.59 val.)

 

NUTARTA. Daryti pusės valandos pertrauką.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Džiugelis.

 

 

12.00 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimą pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mykolui Majauskui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo“ projektas Nr. XIIIP-2860 (teikėjai – S. Jakeliūnas / 60 Seimo narių) (pateikimo tęsinys).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys R. Šarknickas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pusės valandos pertrauką, nes gautas naujas dokumentas dėl M. Majausko).

 

Balsuota dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pusės valandos pertrauką: už – 57, prieš – 31, susilaikė 12. Pritarta. (Užsiregistravo 103 Seimo nariai (12.01 val.)

 

NUTARTA. Daryti pusės valandos pertrauką.

 

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Kubilius (prašė išplatinti visiems Seimo nariams gautą dokumentą dėl M. Majausko), J. Sabatauskas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu prašė išplatinti visiems Seimo nariams gautą dokumentą dėl M. Majausko).

 

 

12.03 val.

            SVARSTYTAKonstitucijos 44 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2816 (teikėjai – R. Karbauskis / 52 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys R. Karbauskis.

 

Klausė Seimo nariai: P. Urbšys, E. Pupinis, A. Sysas, J. Razma, J. Sabatauskas, E. Gentvilas, K. Masiulis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Širinskienė, M. Majauskas.

Dėl papildomo komiteto kalbėjo Seimo narys P. Valiūnas (siūlė pavesti Konstitucijos komisijai apsvarstyti šį projektą).

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 57, prieš 38, susilaikė 4. (Užsiregistravo 99 Seimo nariai (12.19 val.)

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Kultūros komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Pavesti Konstitucijos komisijai apsvarstyti šį projektą. Pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.20 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. XI-2226 „Dėl Lietuvos švietimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-2306 (teikėjai – E. Jovaiša / Švietimo ir mokslo komitetas) (pateikimas).

            Pranešėjas – Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas E. Jovaiša.

 

Klausė Seimo nariai: A. Sysas, E. Pupinis, V. Juozapaitis, S. Jovaiša.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą.  Balsavimo rezultatai: už 83, prieš 3, susilaikė 6. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (12.32 val.)

            2. Paskirti Švietimo ir mokslo  komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-12-11. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys R. Šarknickas (pranešė, kad dokumentas dėl M. Majausko yra išplatintas).

 

 

12.33 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. XIII-1495 „Dėl laikinosios tyrimo komisijos dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio Lietuvos politikams, valstybės tarnautojams ir politiniams procesams Lietuvoje parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-2805(2) (teikėja – A. Širinskienė) (svarstymo tęsinys).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: L. Kasčiūnas (prašė Etikos ir procedūrų komisijos išvados, ar nėra pažeisti Seimo statuto reikalavimai), A. Širinskienė, A. Kubilius, P. Gražulis.

 

Papildomo – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas V. Bakas.

 

Posėdžio pirmininkas pasiūlė skirti diskusijai 20 min. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: J. Sabatauskas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu), P. Urbšys, K. Masiulis, E. Gentvilas, P. Gražulis.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Skardžius, J. Razma.

 

Posėdžio pirmininkas pasiūlė sutrumpinti Vyriausybės valandą iki pusės valandos ir leisti paklausti tik opozicijos atstovams.

 

Balsuota dėl posėdžio pirmininko pasiūlymo sutrumpinti Vyriausybės valandą iki pusės valandos ir leisti paklausti tik opozicijos atstovams: už – 64, prieš – 41, susilaikė 3. Pritarta. (Užsiregistravo 108 Seimo nariai  (13.08 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: P. Urbšys, G. Landsbergis (2 kartus), E. Gentvilas.

 

Projekto Nr. XIIIP-2805(2) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto pirmininkė A. Širinskienė

 

Dėl 1 straipsnio J. Razmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, A. Kubilius, V. Bakas.

 

Balsuota dėl 1 straipsnio J. Razmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 43, prieš – 47, susilaikė 11. Nepriimta. (Užsiregistravo 102 Seimo nariai (13.18 val.)

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Seimo narių J. Džiugelio ir E. Gentvilo pataisos bus svarstomos priėmimo metu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: P. Gražulis, G. Skaistė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 56, prieš 45, susilaikė 9. (Užsiregistravo 112 Seimo narių (13.22 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: A. Kubilius, P. Gražulis.

 

 

13.25 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimą pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mykolui Majauskui pagrįstumui ištirti ir išvados dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą pateikimo sudarymo“ projektas Nr. XIIIP-2860 (teikėjai – S. Jakeliūnas / 60 Seimo narių) (pateikimo tęsinys).

            Pranešėjas – Seimo narys S. Jakeliūnas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Džiugelis.

 

            Klausė Seimo nariai: G. Skaistė, E. Pupinis.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys G. Landsbergis.

 

            Klausė Seimo narys A. Kubilius.

 

            NUTARTA. Pratęsti šio klausimo svarstymą vakarinio posėdžio pradžioje (nes baigėsi šiam klausimui skirtas rytinio posėdžio laikas).

 

 

13.33 val.

Vyriausybės valanda.

 

Seimo posėdyje dalyvavo Vyriausybės nariai:

Ministras Pirmininkas S. Skvernelis,

energetikos ministras Ž. Vaičiūnas,

finansų ministras V. Šapoka,

kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson,

susisiekimo ministras R. Masiulis,

švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė,

teisingumo ministras E. Jankevičius,

ūkio ministras V. Sinkevičius,

vidaus reikalų ministras E. Misiūnas,

žemės ūkio ministras G. Surplys.

 

Į Seimo nario G. Landsbergio klausimą (dėl pedagogų problemų) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario V. Gailiaus klausimą (dėl iniciatyvų dėl gyvūnų gerovės ir verslo perspektyvų) atsakė ūkio ministras V. Sinkevičius.

Seimo narys J. Sabatauskas pateikė klausimus dėl vaiko teisių apsaugos sistemos finansavimo ir dėl mobilaus parašo.

Į Seimo nario J. Sabatausko klausimą (dėl mobilaus parašo) atsakė susisiekimo ministras R. Masiulis.

Į Seimo narės R. Morkūnaitės-Mikulėnienės  klausimą (dėl mokytojų problemų) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario G. Vaičekausko klausimą (dėl rinkimų pažadų vykdymo) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario K. Starkevičiaus klausimą (dėl ūkininkų transporto priemonių judėjimo apribojimų) atsakė vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.

Į Seimo nario K. Glavecko klausimą (dėl Ministro Pirmininko įpėdinio) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario E. Pupinio klausimą (dėl pradinio mokymo paankstinimo) atsakė švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė.

Į Seimo nario J. Baublio klausimą (dėl sprendimo iškelti Žemės ūkio ministeriją į Kauną kaštų ir naudos) atsakė žemės ūkio ministras G. Surplys.

Į Seimo nario V. Juozapaičio klausimą (dėl Baltijos fondo įkūrimo) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis, atsakymą papildė kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson.

Į Seimo nario S. Gentvilo klausimą (dėl savivaldybių biudžetų sandaros) atsakė finansų ministras V. Šapoka.

Į Seimo nario A. Kupčinsko klausimą (dėl permokų grąžinimo metodikos pakeitimo) atsakė energetikos ministras Ž. Vaičiūnas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys K. Glaveckas

 

            Kalbėjo Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

 

 

Posėdis baigtas

 (14.01 val.)

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                      Viktoras Pranckietis

 

 

                                                                                                                   

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Arvydas Nekrošius

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė