PASIŪLYMAS

 

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1316 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR.XIIIP-1596

2018 m. gegužės 04 d.

Vilnius

 

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

10

6

 

Argumentai: Ankstesnė redakcija neatitinka Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo aiškumo ir skaidrumo principų. Pagal anksčiau galiojusį aprašą teismų sprendimai dėl atrankų skaidrumo yra prieštaringi.

Pasiūlymas: Siūlau papildyti įstatymo projekto 10 straipsnio 6 dalį ir išdėstyti ją taip:

,,6. Priėmimą į valstybės tarnautojo pareigas Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į objektyvumo principą bei patvirtintus vertinimo metodus ir iš anksto paskelbtus vertinimo kriterijus, organizuoja Vyriausybės įgaliota institucija.“

 

 

 

 

Teikia: Seimo narė:                                                      JurhgiJ Gintarė Skaistė