LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. XII-2771 10 STRAIPsNIO PAKEITIMO

 ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-03-13 Nr. XIVP-2528

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.              Reikėtų patikslinti keičiamo įstatymo pavadinimo rekvizitus, t. y. keičiamo įstatymo numeris yra „XIII-2771”, o ne „XII-2771“.

2.              Vienintelė projekto 1 straipsnio dalis neturėtų būti numeruojama, o priešais šia dalimi keičiamo punkto tekstą po kabučių turėtų būti įrašytas šio punkto numeris.

3.              Atsižvelgiant į keičiamo įstatymo 20 straipsnyje įtvirtintą Sveikatos apsaugos ministerijos funkciją formuoti valstybės politiką papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros srityje, taip pat organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, dėl projekto siūlytina gauti Vyriausybės išvadą.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                          Dainius Zebleckis

 

 

 

 

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]

J. Raškauskaitė, tel. (8 5) 239 6842, el. p. [email protected]