LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

 

paGRINDINIO KOMITETO

I Š V A D a

 

DĖL SPROGMENŲ APYVARTOS KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-1315 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2341

 

2019 m. gegužės 8 d. Nr. 104-P-23

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Vytautas Bakas, Komiteto pirmininko pavaduotoja Rasa Juknevičienė, Komiteto nariai: Virgilijus Alekna, Arvydas Anušauskas, Algirdas Butkevičius, Jonas Jarutis, Laurynas Kasčiūnas, Michal Mackevič, Audrys Šimas. Komiteto biuro vedėjas Vitalij Dmitrijev, patarėjai Mantas Lapinskas, Evaldas Sinkevičius, Agnija Tumkevič, padėjėja Vilma Lukoševičiūtė. Kviestieji asmenys: vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas ir VRM Viešojo saugumo politikos grupės vyresnysis patarėjas Darius Vasaris, krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza, KAM Teisės departamento Teisėkūros skyriaus vyr. specialistas Mantas Keliotis, Policijos departamento Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyriaus viršininkas Audrius Čiupala, Ginklų fondo l. e. direktoriaus pareigas Jonas Šalavėjus.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Komiteto  nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2018-06-26.

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Pritarti

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai: nepaskirta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. XIIIP-2341(2) ir Komiteto išvadai.

7.2. Pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas,

2019-05-08.

2

 

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projekte numatytas įsigaliojimo terminas yra pasibaigęs, siūloma nustatyti kitą įstatymo įsigaliojimo datą.

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 2020 m. sausio 1 d.

Pritarti

 

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Vytautas Bakas.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepareikšta.

PRIDEDAMA. Komiteto patobulintas įstatymo projektas Nr. XIIIP-2341(2) ir jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                              Vytautas Bakas

 

 

 

Komiteto biuro patarėjas Evaldas Sinkevičius