Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRAKTIKOS ĮSTATYMO NR. XIII-3222 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.           d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Gydomojo masažo specialisto profesinė kvalifikacija įgyjama baigus masažuotojo  gydomojo masažo specialisto formaliojo profesinio mokymo programą ir papildomą gydomojo masažo profesinio mokymo modulį.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

2. Sveikatos apsaugos ministras iki 2023 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją turintiems asmenims prilyginami asmenys, iki 2025 m. liepos 1 d. įgiję masažuotojo profesinę kvalifikaciją pagal iki 2021 m. lapkričio 1 d. patvirtintas masažuotojo formaliojo profesinio mokymo programas, jeigu mokytis pagal šias programas jie pradėjo iki 2021 m. lapkričio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                                    

 

 

Teikia:

 

Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė