Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018-09-13  Nr. SPP-205

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Šiaulienė.

 

Užsiregistravo 73 Seimo nariai (15.02 val.)

 

15.03 val.

            SVARSTYTAĮstatymo „Dėl amnestijos akto“ projektas Nr. XIIIP-2400 (teikėjas – R. Karbauskis) (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė A. Norkienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pusės valandos pertrauką).

 

Balsuota dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pusės valandos pertrauką: už – 41, prieš – 18, susilaikė 9. Pritarta. (Užsiregistravo 68 Seimo nariai (15.03 val.)

 

NUTARTA. Daryti pusės valandos pertrauką.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys K. Masiulis.

 

 

15.04 val.

            SVARSTYTAReferendumo įstatymo Nr. IX-929 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2477 (teikėjai – A. Nekrošius / 6 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Nekrošius.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, V. Gailius, V. Kamblevičius.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Vinkus.

Dėl svarstymo datos kalbėjo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkė G. Burokienė.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 52, prieš 8, susilaikė 18. (Užsiregistravo 80 Seimo narių (15.09 val.)

            2. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-09-25. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

15.10 val.

            SVARSTYTAAutorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 20, 201, 65, 78 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2415ES (teikėjai – Vyriausybė kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson) (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys V. Juozapaitis (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 36. Pritarta. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (15.12 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

 

15.13 val.

SVARSTYTA. Seimo savaitės (2018-09-17–2018-09-21) – 2018 m. rugsėjo 18 d. (antradienio) ir 20 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis

 

            NUTARTA.   Patvirtinti Seimo savaitės (2018-09-17–2018-09-21) – 2018 m. rugsėjo 18 d. (antradienio) ir 20 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

PERTRAUKA

(15.15 – 15.30 val.)

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Šiaulienė.

 

15.30 val.

            SVARSTYTAĮstatymo „Dėl amnestijos akto“ projektas Nr. XIIIP-2400 (teikėjas – R. Karbauskis) (pateikimo tęsinys).

            Pranešėjas – Seimo narys R. Karbauskis. 

 

Klausė Seimo nariai: A. Bilotaitė, G. Skaistė, E. Pupinis, A. Sysas, A. Nekrošius, A. Širinskienė, A. Norkienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: E. Vareikis, A. Bilotaitė.

Dėl papildomo komiteto kalbėjo Seimo narys S. Jovaiša (siūlė paskirti papildomu komitetu Žmogaus teisių komitetą).

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 64, prieš 4, susilaikė 25. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (15.46 val.)

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-10-09. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo narys S. Jovaiša.

 

15.48 val.

            SVARSTYTAĮstatymo „Dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimų protokolų ratifikavimo“ projektas Nr. XIIIP-2472 (teikėjai – Vyriausybė susisiekimo ministras R. Masiulis) (pateikimas).

            Pranešėjas – susisiekimo ministras R. Masiulis

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-10-11. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.50 val.

            SVARSTYTAĮstatymo „Dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo ratifikavimo“ projektas Nr. XIIIP-2483 (teikėjai – Vyriausybė susisiekimo ministras R. Masiulis) (pateikimas).

            Pranešėjas – susisiekimo ministras R. Masiulis

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Ekonomikos komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-10-11. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.52 val.

            SVARSTYTAĮstatymo „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės papildomo susitarimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo taikymo ratifikavimo“ projektas Nr. XIIIP-2484 (teikėjai – Vyriausybė susisiekimo ministras R. Masiulis) (pateikimas).

            Pranešėjas – susisiekimo ministras R. Masiulis

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Ekonomikos komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-10-11. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.53 val.

SVARSTYTA:

            1. Geležinkelių transporto kodekso 3, 41, 5, 61, 7, 71, 9, 10, 14, 23, 231, 24, 25, 26, 28, 29, 301, 302, 303, 304, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 241, 242, 243, 244, 251, 252, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 ir 298 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-2205ES.

            2. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. XIII-992 2 ir 4 priedų pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2206 (teikėjai – Vyriausybė susisiekimo ministras R. Masiulis) (pateikimas).

            Pranešėjas – susisiekimo ministras R. Masiulis. 

 

Pranešėjas – susisiekimo ministras R. Masiulis prašė svarstyti šiuos projektus skubos tvarka.

           

Klausė Seimo nariai: A. Sysas, V. Rinkevičius, J. Imbrasas, V. Ąžuolas, J. Razma.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Jarutis.

Dėl papildomo komiteto kalbėjo Seimo narys V. Ąžuolas (siūlė paskirti papildomu komitetu Biudžeto ir finansų komitetą).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 69, prieš 0, susilaikė 6. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (16.13 val.)

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-11-06. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.15 val.

            SVARSTYTAElektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3, 7, 9, 37 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2444ES (teikėjai – Vyriausybė susisiekimo ministras R. Masiulis) (pateikimas).

            Pranešėjas – susisiekimo ministras R. Masiulis. 

 

Klausė Seimo narys V. Ąžuolas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2018-11-13. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

16.18 val.

Seimo narių pareiškimai.

 

Seimo narys A. Matulas perskaitė pareiškimą.

 

 

Užsiregistravo 74 Seimo nariai (16.24 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (16.25 val.)

 

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotoja                                                                   Irena Šiaulienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė