LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POLICIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2048 1, 19 IR 30 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2020-06-25 Nr. XIIIP-4647(2)

Vilnius

 

Įvertinę įstatymo projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklių reikalavimams, pastabų neturime.

 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

R. Dirgėlienė, tel. (8 5) 239 6350, el. p. [email protected]  

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]