LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL lietuvos respublikos seimo nutarimo

„Dėl Lietuvos respublikos 2017 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

PROJEKTO NR. XIIiP-2683

 

2018-10-30  Nr. 103-P-51

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: R. Šalaševičiūtė – Komiteto pirmininkė, R. Baškienė, R. J. Dagys, A. Dumbrava, V. Rastenis, T. Tomilinas, J. Varkalys; Komiteto biuras: vedėja E. Bulotaitė, patarėjos: D. Aleksejūnienė, A. Dolmantienė, D. Jonėnienė, I. Kuodienė, padėjėja R. Liekienė; Kviestieji asmenys: Ž. Simonaitytė – valstybės kontrolieriaus pavaduotoja, D. Krištopavičienė – Valstybės kontrolės Finansinio audito departamento direktorė, A. Želionis – Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento direktorius, A. Vičkačkienė – Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktoriaus pavaduotoja, S. Tuminienė – Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų konsolidavimo skyriaus vedėja, V. Latvienė – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus pavaduotoja, R. Domarkienė – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

LR Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2018-10-12

 

 

 

Išvada dėl Seimo nutarimo projekto:

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Pritarti.

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti iniciatorių pateiktam Seimo nutarimo projektui ir Komiteto išvadai.

 

7. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

8. Komiteto paskirtas pranešėjas: Rimantė Šalaševičiūtė.

 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                           (Parašas)                                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Dalia Aleksejūnienė