LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. VIII-49 PRIEDĖLIO 4 SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2018-01-10 Nr. XIIIP-897(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pažymime, kad turi būti patikslintos įstatymo priėmimo bei įsigaliojimo datos. 

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                              Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Griščenko, tel. (8 5) 239 6552, el. p. [email protected];

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected];

P. Veršekys, tel. (8 5) 239 6353, el. paštas [email protected];

D. Zebleckis, tel. (8 5) 239 6906, el. p. [email protected].