2017-11-XX

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

ĮSTATYMO NR. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 181, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 182 STRAIPSNIU

ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIIP-1237 (2)

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

7

 

 

Argumentai: siekiant tolygesnio mokestinės naštos paskirstymo turėtų būti orientuojamasi į didesnes nei vidutines pajamas uždirbančius gyventojus, todėl siūloma nuo 10 000 eurų iki 15 000 eurų padidinti ribą, iki kurios individualios veiklos apmokestinamosioms pajamoms būtų taikomas 5 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Pasiūlymu siekiama skatinti gyventojų verslumą, smulkaus verslo plėtrą.

 

Pasiūlymas:

,,Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Įstatymo papildymas 182 straipsniu

Papildyti įstatymą 182 straipsniu:

182 straipsnis. Nuo individualios veiklos pajamų mokėtino pajamų mokesčio apskaičiavimas

1. Nuo individualios veiklos pajamų mokėtino pajamų mokesčio dydis nustatomas iš metinėms apmokestinamosioms pajamoms pritaikius šio Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytą pajamų mokesčio tarifą gautos sumos atėmus pajamų mokesčio kredito sumą, apskaičiuotą pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis.

2. Apskaičiuojant nuo individualios veiklos pajamų mokėtiną pajamų mokestį, kai metinės apmokestinamosios individualios veiklos pajamos neviršija 10 000 15 000  eurų per metus, taikytinas pajamų mokesčio kreditas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

Pajamų mokesčio kreditas  =  metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x 0,1.

 

3. Apskaičiuojant nuo individualios veiklos pajamų mokėtiną pajamų mokestį, kai  metinės apmokestinamosios individualios veiklos pajamos yra didesnės negu 10 000 15 000  eurų per metus, taikytinas pajamų mokesčio kreditas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

Pajamų mokesčio kreditas  =  metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x (0,1 – 0,000005 2/300000 x (metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – 10 000 15 000)).

 

4. Jeigu pagal šio straipsnio 3 dalyje nustatytą formulę apskaičiuotas pajamų mokesčio kreditas yra neigiamas, laikoma, kad jis lygus 0.“

 

16

3

 

Argumentai: Padarius pakeitimus GPM įstatymo 182 straipsnyje, atitinkamai turi būti tikslinama ir Įstatymo 16 straipsnio 3 dalis, t.y. siūloma nuo 10 000 eurų iki 15 000 eurų padidinti ribą pereinamuoju laikotarpiu (2018 metais), iki kurios individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamosioms pajamoms būtų taikomas 5 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifas.

 

Pasiūlymas:

,,Pakeisti 16 straipsnio 3 dalį ir jį išdėstyti taip:

3. Apskaičiuojant ir deklaruojant 2018 metų mokestinio laikotarpio pajamų mokestį, mokėtiną nuo individualios žemės ūkio veiklos pajamų, šioms pajamoms taikomas 10 procentų pajamų mokesčio tarifas, o taikytinas pajamų mokesčio kreditas apskaičiuojamas pagal formulę:

1) kai metinės apmokestinamosios individualios žemės ūkio veiklos pajamos neviršija 10 000 15 000  eurų per metus:

 

Pajamų mokesčio kreditas  =  metinės individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamosios pajamos x 0,05;

2) kai metinės apmokestinamosios individualios žemės ūkio veiklos pajamos yra didesnės negu 10 000 15 000  eurų per metus (jeigu pagal šią formulę apskaičiuotas pajamų mokesčio kreditas yra neigiamas, laikoma, kad jis lygus 0):

Pajamų mokesčio kreditas  = metinės individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamosios pajamos x (0,05 – 0,0000025 1/300000 x  (metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – 10 000 15 000)).

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys:

 

Tomas Tomilinas

Ramūnas Karbauskis

Andrius Palionis

Guoda Burokienė

Valius Ąžuolas

Arvydas Nekrošius

Lauras Stacevičius

Gintautas Kindurys

Mindaugas Puidokas

Gediminas Vasiliauskas

Petras Nevulis

Naglis Puteikis

Aušrinė Norkienė

Asta Kubilienė

Laimutė Matkevičienė

Robertas Šarknickas

Antanas Baura

Petras Valiūnas

Audrys Šimas