LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO “DĖL 2018 METŲ PASKELBIMO LIETUVOS KATALIKIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS METAIS” PROJEKTO

2017-10-25   Nr. XIIIP-1263(2)

Vilnius

 

              Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams  ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

             Atkreiptinas dėmesys, kad Seimas yra priėmęs 2012 m. balandžio 26 d. nutarimą Nr. XI-1996 “Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais”, 2015 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. XII-1844 “Dėl 2018 metų paskelbimo Vydūno metais”, 2015 m. spalio 20 d. nutarimą Nr. XII-1963 Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos skautų judėjimo metais”, 2017 m. balandžio 6 d. nutarimą Nr. XIII-282 “Dėl 2018 metų paskelbimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metais“. Be to Seime yra įregistruoti Seimo nutarimų projektai: Nr. XIIIP–1147 “Dėl 2018 metų paskelbimo Adolfo Ramanausko-Vanago metais“, Nr. XIIIP–1148 “Dėl 2018 metų paskelbimo Sąjūdžio metais“ ir Nr. XIIIP–1189 “Dėl 2018 metų paskelbimo Tėvo Stanislovo metais“.

 

 

Departamento direktorius                                                                                    Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Vėgelis, tel. (8 5) 239 6899, el. p. vidmondas.vegelis@lrs.lt