LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 5, 45, 50 IR 54 straipsniŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO Nr. XIII-2756 1 straipsnio PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2020-09-23 Nr. XIIIP-5199

Vilnius

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisykles, pastabų neturime.

 

 

Departamento direktorius                                                                                Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Meškienė, tel. (85) 239 6089, el. p. [email protected]

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]