Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2022-12-22  Nr. SPP-240

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas V. Mitalas.

 

Užsiregistravo 59 Seimo nariai (14.00 val.)

 

14.00 val.

SVARSTYTA. Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2307(2) (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras M. Skuodis) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas G. Paluckas.

 

            Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų.

 

            1–11 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            12 straipsnis (pagrindinio komiteto redakcija) priimtas bendru sutarimu.

            13–18 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            19 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

            20–36 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            37 straipsnis (pagrindinio komiteto redakcija) priimtas bendru sutarimu.

            38–48 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            Visi likę straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.04 val.

SVARSTYTA. Prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 2, 6, 11, 12, 78, 79, 81, 82, 83, 84 straipsnių, keturioliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2308(2) (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras M. Skuodis) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            3 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

            4–12 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.04 val.

SVARSTYTA. Geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2214(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (priėmimas).

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų.

 

1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija)

 

            1 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

            2 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabas, kurioms pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

            3 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabas, kurioms pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

            4, 5 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            6 straipsnis (pagrindinio komiteto redakcija) priimtas bendru sutarimu.

            7, 8 straipsniai priimti bendru sutarimu.

           

2 straipsnis (Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas) priimtas bendru sutarimu.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.06 val.

SVARSTYTA. Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju ir penktuoju skirsniais įstatymo projektas Nr. XIVP-2059(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / žemės ūkio ministras K. Navickas) (priėmimas).

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų.

 

1–7 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

8 straipsnis (Įstatymo papildymas nauju ketvirtuoju skirsniu)

 

            12 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabas, kurioms pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

13, 14 straipsniai priimti bendru sutarimu.    

            15 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

            16 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabas, kurioms pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

            17 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            18 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

            19 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

            20 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            9 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            10 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            11 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: I. Pakarklytė, G. Kindurys, V. Pranckietis, A. Širinskienė, K. Mažeika, A. Kupčinskas, D. Kepenis.

 

Replikavo Seimo nariai: I. Pakarklytė, V. Pranckietis, A. Skardžius, A. Širinskienė, K. Mažeika.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.19 val.

SVARSTYTA. Civilinio proceso kodekso 142, 296, 297 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 951 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-885(2) (teikėjai – V. Kernagis / 5 Seimo nariai) (priėmimas).

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas S. Šedbaras.

 

            Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų dėl 1 straipsnio, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas.

 

            1 straipsnis (pagrindinio komiteto redakcija) priimtas bendru sutarimu.

2–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.22 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo kodekso XXII skyriaus pavadinimo ir 154 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-886(2) (teikėjai – V. Kernagis / 5 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.22 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo proceso kodekso papildymo 2291 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-2225(2) (prie Nr. XIVP-568) (teikėjas – S. Šedbaras) (priėmimas).

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas S. Šedbaras.

 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad pataisų teikėjai A. Kubilienė (jos pataisai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies) ir J. Razma (jo pataisai pagrindinis komitetas pritarė) pritarė pagrindinio komiteto nuomonei.

 

            1 straipsnis (pagrindinio komiteto redakcija) priimtas bendru sutarimu.

            2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.24 val.

SVARSTYTA. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6, 7, 8, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2123(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (priėmimas).

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų dėl 1 straipsnio, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, ir dėl šio straipsnio S. Gentvilo pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

 

            1 straipsnis (pagrindinio komiteto redakcija) priimtas bendru sutarimu.

2–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: K. Mažeika, S. Gentvilas, A. Gedvilienė.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.29 val.

SVARSTYTA. Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 6 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1682(2) (teikėjai – I. Pakarklytė / 11 Seimo narių) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: T. Tomilinas, L. Nagienė, I. Pakarklytė, K. Mažeika, A. Gedvilienė.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.38 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 346 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1683(2) (teikėjai – I. Pakarklytė  / 11 Seimo narių) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

14.39 val.

SVARSTYTA. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 5, 8, 9, 10, 12, 121, 15, 17, 21, 22, 23, 26 ir 30 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 31 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-2341 (teikėjai – Vyriausybė sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (pateikimas).

            Pranešėja – sveikatos apsaugos viceministrė D. Jankauskienė.

 

Klausė Seimo nariai: L. Nagienė, A. Veryga, A. Sysas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Matulas, D. Kepenis.

 

            

NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 79, prieš 1, susilaikė 16. Užsiregistravo 97 Seimo nariai (14.51 val.).

            2. Paskirti Sveikatos reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

14.51 val.

SVARSTYTA. Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2307(2) (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras M. Skuodis) (priėmimo tęsinys) (taikoma skubos tvarka).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 106, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 109 Seimo nariai (14.51 val.).

 

 

14.52 val.

SVARSTYTA. Prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 2, 6, 11, 12, 78, 79, 81, 82, 83, 84 straipsnių, keturioliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2308(2) (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras M. Skuodis) (priėmimo tęsinys) (taikoma skubos tvarka).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 2, 6, 11, 12, 78, 79, 81, 82, 83, 84 straipsnių, keturioliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 108, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 110 Seimo narių (14.52 val.).

 

 

14.53 val.

SVARSTYTA. Geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2214(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 101, prieš – 0, susilaikė 7. Užsiregistravo 110 Seimo narių (14.53 val.).

 

 

14.53 val.

SVARSTYTA. Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju ir penktuoju skirsniais įstatymo projektas Nr. XIVP-2059(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / žemės ūkio ministras K. Navickas) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju ir penktuoju skirsniais įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 78, prieš – 16, susilaikė 13. Užsiregistravo 109 Seimo nariai (14.54 val.).

 

 

14.54 val.

SVARSTYTA. Civilinio proceso kodekso 142, 296, 297 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 951 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-885(2) (teikėjai – V. Kernagis / 5 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Civilinio proceso kodekso 142, 296, 297 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 951 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 108, prieš – 1, susilaikė 9. Užsiregistravo 118 Seimo narių (14.54 val.).

 

 

14.55 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo kodekso XXII skyriaus pavadinimo ir 154 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-886(2) (teikėjai – V. Kernagis / 5 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Baudžiamojo kodekso XXII skyriaus pavadinimo ir 154 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 102, prieš – 0, susilaikė 13. Užsiregistravo 116 Seimo narių (14.55 val.).

 

 

14.56 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo proceso kodekso papildymo 2291 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-2225(2) (prie Nr. XIVP-568) (teikėjas – S. Šedbaras) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Baudžiamojo proceso kodekso papildymo 2291 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 105, prieš – 0, susilaikė 11. Užsiregistravo 118 Seimo narių (14.56 val.).

 

 

14.56 val.

SVARSTYTA. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6, 7, 8, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2123(2)VK (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6, 7, 8, 11 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 0, susilaikė 26. Užsiregistravo 117 Seimo narių (14.56 val.).

 

 

14.57 val.

SVARSTYTA. Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 6 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1682(2) (teikėjai – I. Pakarklytė / 11 Seimo narių) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 6 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 84, prieš – 1, susilaikė 25. Užsiregistravo 113 Seimo narių (14.57 val.).

 

 

14.58 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 346 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1683(2) (teikėjai – I. Pakarklytė / 11 Seimo narių) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso 346 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 84, prieš – 1, susilaikė 26. Užsiregistravo 113 Seimo narių (14.58 val.).

 

 

14.58 val.

SVARSTYTA. Statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 4, 8, 12, 14, 17, 18, 22, 24, 27, 271, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 47, 51, 55 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-2128(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (priėmimas).

Pranešėja – Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė A. Gedvilienė.

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl 1 straipsnio K. Adomaičio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio K. Adomaičio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            2–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            5 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 6 straipsnio, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, ir dėl šio straipsnio A. Gedvilienės pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

           

6 straipsnis (pagrindinio komiteto redakcija) priimtas bendru sutarimu.

            7–9 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            10 straipsnis (suredaguotas pagal K. Adomaičio pataisą, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl 11 straipsnio V. Mitalo, K. Adomaičio ir S. Gentvilo pataisų bei dėl Teisės departamento pastabos dėl 11 straipsnio.

 

            11 straipsnis (pagrindinio komiteto redakcija) priimtas bendru sutarimu.

            12–14 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 15 straipsnio ir dėl šio straipsnio A. Gedvilienės pataisos, kurioms pritarė pagrindinis komitetas.

 

            15 straipsnis (pagrindinio komiteto redakcija) priimtas bendru sutarimu.

            16 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            17 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

            18–20 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            Pranešėja informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų dėl 21 straipsnio, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas.

 

            21 straipsnis (pagrindinio komiteto redakcija) priimtas bendru sutarimu.

            22–24 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            25 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: A. Mazuronis, S. Gentvilas, A. Skardžius, A. Gedvilienė, K. Mažeika.

 

NUTARTA. Priimti Statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 4, 8, 12, 14, 17, 18, 22, 24, 27, 271, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 47, 51, 55 straipsnių, 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 69, prieš – 10, susilaikė 37. Užsiregistravo 117 Seimo narių (15.15 val.).

 

 

15.15 val.

SVARSTYTA. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 10, 11, 16 ir 261 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2129(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (priėmimas).

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų dėl 1 straipsnio.

            1 straipsnis (pagrindinio komiteto suredaguotas pagal Teisės departamento pastabas) priimtas bendru sutarimu.

2–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

NUTARTA. Priimti Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 10, 11, 16 ir 261 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 70, prieš – 5, susilaikė 43. Užsiregistravo 118 Seimo narių (15.16 val.).

 

Replikavo Seimo nariai: A. Mazuronis, L. Girskienė.

 

 

15.17 val.

SVARSTYTA. Architektūros įstatymo Nr. XIII-425 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2130(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

NUTARTA. Priimti Architektūros įstatymo Nr. XIII-425 18 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 71, prieš – 6, susilaikė 37. Užsiregistravo 114 Seimo narių (15.18 val.).

 

 

15.19 val.

SVARSTYTA. Sporto įstatymo Nr. I-1151 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2257(2) (teikėjai – A. Kupčinskas / 4 Seimo nariai) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

NUTARTA. Priimti Sporto įstatymo Nr. I-1151 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 112, prieš – 0, susilaikė 3. Užsiregistravo 115 Seimo narių (15.19 val.).

 

 

15.20 val.

SVARSTYTA. Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2035(2) (sujungti Nr. XIVP-2034 ir Nr. XVIP-2035) (teikėja –E. Dobrowolska) (priėmimas).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 1, susilaikė 16. Užsiregistravo 108 Seimo nariai (15.20 val.).

 

 

15.21 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl 2025 metų paskelbimo Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus ir Baroko literatūros, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio bei Lėktuvo „Anbo“ ir Lietuvos aviacijos kūrėjų metais“ projektas Nr. XIVP-2317(2) (teikėjai – P. Kuzmickienė / 14 Seimo narių) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo narės: P. Kuzmickienė, V. Targamadzė.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl 2025 metų paskelbimo Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus ir Baroko literatūros, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio bei Lėktuvo „Anbo“ ir Lietuvos aviacijos kūrėjų metais“. Balsavimo rezultatai: už – 108, prieš – 0, susilaikė 3. Užsiregistravo 111 Seimo narių (15.23 val.).

 

 

15.23 val.

SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 42 straipsnio pakeitimo ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2298(2) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (svarstymas) (Teisės ir teisėtvarkos komitetas siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotoja A. Širinskienė.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

2. Svarstyti šį projektą skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.24 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1196 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2300(2).

            2. Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1198 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2301(2) (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (svarstymas) (Teisės ir teisėtvarkos komitetas siūlo svarstyti skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkas S. Šedbaras.

Papildomo – Žmogaus teisių komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkas T. V. Raskevičius.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys V. Bakas.

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui pratęsti balsavimo laiką, iki bus apsvarstyti visi likę vakarinio posėdžio darbotvarkės klausimai, pritarta.

 

Replikavo Seimo nariai: T. V. Raskevičius, A. Navickas.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narė E. Dobrowolska.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 89, prieš 0, susilaikė 3. Užsiregistravo 93 Seimo nariai (15.34 val.).

2. Svarstyti šiuos projektus skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

 

 

 

15.35 val.

            SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. XIV-782 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-2337(2) (teikėjai – Respublikos Prezidentas / užsienio reikalų ministras G. Landsbergis) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas L. Kasčiūnas.

Papildomo – Užsienio reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas Ž. Pavilionis.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

15.37 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 6, 19, 24, 27, 28, 48 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 191 ir 192 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIVP-2355.

2. Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2356 (teikėjai – Vyriausybė kultūros ministras S. Kairys) (pateikimas).

            Pranešėjas – kultūros ministras S. Kairys.

 

Klausė Seimo nariai: S. Tumėnas, A. Nekrošius, K. Vilkauskas, K. Bartoševičius.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė L. Pociūnienė.

 

            NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 60, prieš 1, susilaikė 22. Užsiregistravo 83 Seimo nariai (16.00 val.).

            2. Paskirti Kultūros komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIVP-2355 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo narys R. Šarknickas.

 

 

16.00 val.

SVARSTYTA. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2357 (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (pateikimas).

            Pranešėja – teisingumo ministrė E. Dobrowolska.

 

Klausė Seimo nariai: L. Girskienė, V. Bakas, L. Nagienė.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys V. Bakas.

 

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 64, prieš 0, susilaikė 18. Užsiregistravo 84 Seimo nariai (16.14 val.).

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 77 Seimo nariai (16.14 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (16.15 val.)

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Vytautas Mitalas

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                               Tatjana Juršėnienė