VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25 C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijai

Lietuviškų degalinių sąjungai

Prekiautojų suskystintomis dujomis asociacijai

AB „Suskystintos dujos“

UAB „Saurida“

UAB „Varėnos dujos“

UAB „Literma“

 

 

           2019-

Nr. R2-(D)-

 

 

 

DĖL ĮMOKOS UŽ VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS TEIKIAMAS PASLAUGAS IR ATLIEKAMUS DARBUS, SUSIJUSIUS SU ENERGETIKOS ĮMONIŲ, TURINČIŲ LEIDIMĄ PREKIAUTI NAFTOS PRODUKTAIS IR (AR) LEIDIMĄ PREKIAUTI SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS, REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA, APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PROJEKTO DERINIMO TERMINO PRATĘSIMO

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 8, 13, 21, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-2085 (toliau – Pakeitimo įstatymas), Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) nuo 2019 m. liepos 2 d. buvo perduota leidimų verstis prekybos naftos produktais išdavimo funkcija. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnio 18 dalies 6 punkte numatyta, kad Įmokų už Tarybos atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, susijusias su energetikos įmonių, turinčių leidimą prekiauti naftos produktais ir (ar) leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis, reguliuojamosios veiklos priežiūra, dydžius ir mokėjimo tvarką nustato Taryba, pagrįsdama Tarybos sąnaudomis.

Taryba, įgyvendindama minėto Įstatymo nuostatą, parengė ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje 2019 m. rugpjūčio 6 d.  paskelbė viešajai konsultacijai Tarybos nutarimo Dėl  Įmokų už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, susijusias su energetikos įmonių, turinčių leidimą prekiauti naftos produktais ir (ar) leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis, reguliuojamosios veiklos priežiūra, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ projektą (Nr. 19-9232) (toliau – Projektas).

Atsižvelgiant į  energetikos įmonių, turinčių leidimą prekiauti naftos produktais ir (ar) leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis, prašymą, siekdama užtikrinti visuomenės interesus ir suteikti pakankamai laiko susipažinti su parengtu Projektu, Taryba, vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, pateikia Projektą antrajai viešajai konsultacijai, pratęsdama Projekto derinimo terminą ir prašo pastabas ir pasiūlymus Projektui pateikti iki 2019 m. rugsėjo 3 d. paštu: Verkių g. 25 C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, elektroniniu laišku: info@vert.lt.

Projektą parengė Ramunė Laukevičienė, Tarybos Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5)2135342, el.p. ramune.laukeviciene@vert.lt.
 
           PRIDEDAMA. Tarybos nutarimo Dėl Įmokos už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus,  susijusius su energetikos įmonių, turinčių leidimą prekiauti naftos produktais ir (ar) leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis, reguliuojamosios veiklos priežiūra, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ projektas, 3 lapai.

 

 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas,

laikinai vykdantis Tarybos pirmininko funkcijas 

 

 

 

 

 

               Jonas Makauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Laukevičienė, tel. (8 5) 213 53 42, el. p. ramune.laukeviciene@vert.lt