PASIŪLYMAS

DĖL Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projektO XIIIP-1787

 

 

2018-05-03

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

14

4

 

Argumentai:

Išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimai ir gavyba kelia didelį pavojų aplinkai, požeminio vandens kokybei.

 

Pasiūlymas:

1.      Siūloma papildyti įstatymo projekto 14 straipsnį 4 dalimi ir ją išdėstyti taip:

             „4. Draudžiama vykdyti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklių tyrimą ir (ar) naudojimą taikant hidraulinį uolienų ardymą.“

2.      Buvusią 14 straipsnio 4 dalį laikyti 5 dalimi.

2.

24

6

 

Argumentai:

Priėmus siūlymą dėl Žemės gelmių įstatymo projekto 14 straipsnio papildymo nauja 4 dalimi, 24 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta speciali norma, tampa perteklinė.

 

Pasiūlymas:

Siūloma išbraukti Žemės gelmių įstatymo projekto 24 straipsnio 6 dalį:

6.  Draudžiama atlikti išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimą ir (arba) naudojimą taikant hidraulinį uolienų ardymą saugomose teritorijose, požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose ir įrenginių, skirtų geriamajam vandeniui vartotojams ruošti, teritorijose.“

 

 

Teikia

Seimo nariai

 

Kęstutis Mažeika

Virginija Vingrienė

Kęstutis Smirnovas

Juozas Varžgalys

Rima Baškienė

Alfredas Stasys Nausėda

Dainius Kepenis

Algimantas Kirkutis

Kęstutis Bacvinka

Lauras Stacevičius

Aušra Papirtienė

Gediminas Vasiliauskas

Antanas Baura

Raimundas Martinėlis

Valius Ąžuolas

Tomas Tomilinas

Guoda Burokienė

Aurimas Gaidžiūnas

Audrys Šimas

Petras Nevulis

Petras Valiūnas

Gintautas Kindurys

Vytautas Rastenis

Juozas Jarutis

Aušrinė Norkienė

Mindaugas Puidokas (pasirašė 2018-05-15)