Projekto

 lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-723 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-1179 28 ir 29 straipsnių pakeitimo

 įstatymas

 

 

1 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Pakeisti Įstatymo 1 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos sistemos organizavimo

ir karo tarnybos įstatymo

1 priedas

 

profesinės karo tarnybos karių tarnybiniO atlyginimO KOEFICIENTAI

 

(baziniais dydžiais)

Eil.

Nr.

Karių laipsniai

Koeficientas

tarnybos metai pagal laipsnį

1-ieji

2-ieji

3-ieji

4-ieji

5-ieji ir tolesni

1.

Generolas, admirolas

31,6

31,6

31,6

31,6

31,6

12.

Generolas leitenantas, viceadmirolas

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

23.

Generolas majoras, kontradmirolas

26,8

27,1

27,1

27,1

27,1

34.

Brigados generolas, flotilės admirolas

24,3

24,6

24,6

24,6

24,6

45.

Pulkininkas, jūrų kapitonas

21,1

21,4

21,7

22

22

56.

Pulkininkas leitenantas, komandoras

18

18,3

18,6

18,9

19,2

67.

Majoras, komandoras leitenantas

15,8

16,1

16,4

16,7

17

78.

Kapitonas, kapitonas leitenantas

13,7

13,9

14,1

14,3

14,3

89.

Vyresnysis leitenantas

12,3

12,5

12,7

12,7

12,7

910.

Leitenantas

10,3

10,5

10,5

10,5

10,5

1011.

Seržantas majoras, vyresnysis laivūnas

15,2

15,5

15,8

15,8

15,8

1112.

Viršila, laivūnas

12,9

13,1

13,3

13,3

13,3

1213.

Štabo seržantas, štabo laivūnas, štabo seržantas specialistas, štabo laivūnas specialistas

11,5

11,7

11,9

11,9

11,9

1314.

Vyresnysis seržantas, vyresnysis seržantas specialistas

10,6

10,8

11

11

11

1415.

Seržantas, seržantas specialistas

9,5

9,7

9,7

9,7

9,7

1516.

Grandinis

8,9

9,1

9,1

9,1

9,1

1617.

Vyresnysis eilinis, vyresnysis jūreivis

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

1718.

Eilinis, jūreivis

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

1819.

Jaunesnysis eilinis, jaunesnysis jūreivis

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3“

 

2 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Pakeisti Įstatymo 1 priedą ir jį išdėstyti taip:

 

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos sistemos organizavimo

ir karo tarnybos įstatymo

1 priedas

 

profesinės karo tarnybos karių tarnybiniO atlyginimO KOEFICIENTAI

 

(baziniais dydžiais)

Eil.

Nr.

Karių laipsniai

Koeficientas

tarnybos metai pagal laipsnį

1-ieji

2-ieji

3-ieji

4-ieji

5-ieji ir tolesni

1.

Generolas, admirolas

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

12.

Generolas leitenantas, viceadmirolas

31,1

31,1

31,1

31,1

31,1

23.

Generolas majoras, kontradmirolas

28,3

28,6

28,6

28,6

28,6

34.

Brigados generolas, flotilės admirolas

25,6

25,9

25,9

25,9

25,9

45.

Pulkininkas, jūrų kapitonas

22,3

22,6

22,9

23,2

23,2

56.

Pulkininkas leitenantas, komandoras

19

19,3

19,6

19,9

20,2

67.

Majoras, komandoras leitenantas

16,7

17

17,3

17,6

17,9

78.

Kapitonas, kapitonas leitenantas

14,5

14,7

14,9

15,1

15,1

89.

Vyresnysis leitenantas

13

13,2

13,4

13,4

13,4

910.

Leitenantas

10,9

11,1

11,1

11,1

11,1

1011.

Seržantas majoras, vyresnysis laivūnas

16,1

16,4

16,7

16,7

16,7

1112.

Viršila, laivūnas

13,6

13,8

14

14

14

1213.

Štabo seržantas, štabo laivūnas, štabo seržantas specialistas, štabo laivūnas specialistas

12,1

12,3

12,5

12,5

12,5

1314.

Vyresnysis seržantas, vyresnysis seržantas specialistas

11,2

11,4

11,6

11,6

11,6

1415.

Seržantas, seržantas specialistas

10

10,2

10,2

10,2

10,2

1516.

Grandinis

9,4

9,6

9,6

9,6

9,6

1617.

Vyresnysis eilinis, vyresnysis jūreivis

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

1718.

Eilinis, jūreivis

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

1819.

Jaunesnysis eilinis, jaunesnysis jūreivis

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7“

 

 

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas