Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-11-12  Nr. SPP-345

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Užsiregistravo 91 Seimo narys (10.00 val.)

 

10.00 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2019 m. lapkričio 12 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis

         

Kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas (dėl projektų Nr. XIIIP-4132, Nr. XIIIP-4133 ir Nr. XIIIP-4078).

 

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą 2019 m. lapkričio 12 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.01 val.

SVARSTYTA. Motorinių transporto priemonių pirmos registracijos mokesčio įstatymo projektas Nr. XIIIP-4132 (teikėjai – V. Ąžuolas, A. Širinskienė) (pateikimo tęsinys).

Pranešėjas – Seimo narys V. Ąžuolas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Nekrošius, G. Skaistė, M. Majauskas, K. Glaveckas, I. Šimonytė, E. Gentvilas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: T. Tomilinas, G. Skaistė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 61, prieš 35, susilaikė 16. (Užsiregistravo 114 Seimo narių (10.18 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: P. Saudargas, K. Masiulis.

 

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – prieš).

 

Replikavo Seimo narys K. Glaveckas.

 

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys V. Rinkevičius (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – už).

 

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys S. Tumėnas (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – už).

 

NUTARTA:

1. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Aplinkos apsaugos ir Ekonomikos komitetus papildomais komitetais šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

 

Balsuota, ar paskirti Kaimo reikalų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti: už – 45, prieš – 34, susilaikė 29. Nepritarta. (Užsiregistravo 109 Seimo nariai (10.22 val.)

 

NUTARTA. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-11-26. Pritarta bendru sutarimu.

         

10.23 val.

SVARSTYTA. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4133 (teikėjai – V. Ąžuolas, A. Širinskienė) (pateikimo tęsinys).

Pranešėjas – Seimo narys V. Ąžuolas.

 

Klausė Seimo nariai: K. Glaveckas, K. Masiulis, A. Salamakinas, E. Pupinis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Širinskienė, M. Majauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 61, prieš 27, susilaikė 23. (Užsiregistravo 114 Seimo narių (10.29 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: T. Tomilinas, K. Glaveckas.

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo nariai: L. Balsys, V. Ąžuolas.

 

NUTARTA:

1. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-11-26. Pritarta bendru sutarimu.

 

10.32 val.

SVARSTYTA. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4078 (teikėjai – R. Karbauskis / 4 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

Pranešėja – Seimo narė A. Širinskienė.

 

Klausė Seimo nariai: G. Skaistė, M. Majauskas, K. Glaveckas, A. Armonaitė, I. Šimonytė, E. Pupinis, M. Puidokas, V. Ąžuolas, V. Čmilytė-Nielsen.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Ąžuolas, M. Majauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 65, prieš 38, susilaikė 13. (Užsiregistravo 117 Seimo narių (10.48 val.)

 

Replikavo Seimo narys K. Masiulis.

 

NUTARTA:

1. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-11-26. Pritarta bendru sutarimu.

                               

10.51 val.

SVARSTYTA:

1. Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 72 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3800(2).

2. Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3801.

3. Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 14, 16, 19 straipsnių pakeitimo ir 20, 21 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-3802(2)

(teikėjai – Vyriausybė / ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą (dėl projekto Nr. XIIIP-3800(2) pateikė šio komiteto atstovas A. Kupčinskas.

Papildomo – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą (dėl projekto Nr. XIIIP-Nr. XIIIP-3800(2) pateikė šio komiteto atstovas Z. Streikus.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys B. Bradauskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys B. Bradauskas.

 

Balsuota, ar pritarti projektui Nr. XIIIP-3800(2) po svarstymo Seimo posėdyje: už – 26, prieš – 9, susilaikė 59. Nepritarta. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (10.54 val.)

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti projektą Nr. XIIIP-3800(2) pagrindiniam komitetui tobulinti balsavo 46, už pasiūlymą jį atmesti – 51. Pritarta antram pasiūlymui. (Užsiregistravo 103 Seimo nariai (10.56 val.)

 

NUTARTA. Atmesti projektą Nr. XIIIP-3800(2).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Kupčinskas (pranešė, kad lydimieji projektai netenka prasmės).

 

NUTARTA. Atmesti projektus Nr. XIIIP-3801 ir Nr. XIIIP-3802(2). Pritarta bendru sutarimu.

 

10.59 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 40, 72, 226, 417, 431, 573, 575, 589, 592, 603, 608, 613, 620, 621, 629, 640, 642, 644, 651 ir 653 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2938(2) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministras E. Jankevičius) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 92, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (11.00 val.)

 

11.01 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų registro įstatymo Nr. XII-603 3, 5, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3757(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.02 val.

SVARSTYTA. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 19, 31 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3830(2) (teikėjai – Vyriausybė / krašto apsaugos ministras R. Karoblis) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas D. Gaižauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.03 val.

SVARSTYTA. Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 511 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3255(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys A. Vinkus.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Veryga.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 60, prieš 0, susilaikė 26. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (11.07 val.)

 

11.08 val.

SVARSTYTA. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1879(4) (teikėjai – A. Veryga / 4 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė I. Degutienė.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Veryga.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 84, prieš 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (11.10 val.)

 

11.11 val.

SVARSTYTA. Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3755(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

11.12 val.

SVARSTYTA. Darbo kodekso 133 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2132(2) (teikėja – M. Navickienė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

Papildomo – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Bakas.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: M. Navickienė, A. Sysas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: G. Skaistė, A. Sysas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 87, prieš 1, susilaikė 15. (Užsiregistravo 103 Seimo nariai (11.22 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: R. J. Dagys, M. Navickienė, A. Mazuronis.

 

11.26 val.

SVARSTYTA. Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3855(2) (teikėjai – R. Karbauskis / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Kultūros komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas R. Šarknickas.

 

Projekto Nr. XIIIP-3855(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas R. Šarknickas

 

Dėl 1 straipsnio M. Adomėno pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys M. Adomėnas.  

Balsuota dėl 1 straipsnio M. Adomėno: už – 34, prieš – 27, susilaikė 27. Nepriimta. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (11.28 val.)

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys M. Puidokas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 82, prieš 1, susilaikė 7. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (11.30 val.)

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

11.32 val.

SVARSTYTA. Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3747(3) (teikėjai – G. Burokienė / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė V. Kravčionok.

Papildomo – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Nekrošius.

 

Projekto Nr. XIIIP-3747(3) pataisų svarstymas

Pranešėja – pagrindinio komiteto atstovė V. Kravčionok

 

Dėl 2 straipsnio A. Butkevičiaus pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Butkevičius (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio A. Butkevičiaus pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 87, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (11.35 val.)

 

11.36 val.

SVARSTYTA. Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3786(2) (teikėjai – G. Burokienė / 15 Seimo narių / 30 Seimo narių) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas G. Kindurys.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys J. Sabatauskas.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 90, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (11.39 val.)

 

11.40 val.

SVARSTYTA. Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4057 (prie projekto Nr. XIIIP-3786) (teikėjai – G. Burokienė / Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas) (pateikimas).

Pranešėja – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkė G. Burokienė.

 

Klausė Seimo narys A. Sysas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 85, prieš 0, susilaikė 7. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (11.42 val.)

2. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-11-26. Pritarta bendru sutarimu.

         

11.44 val.

SVARSTYTA:

1. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 39 straipsnių, V skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 262 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3450.

2. Farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3451

(teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas A. Vinkus (pagrindinis komitetas siūlo grąžinti šiuos projektus iniciatoriams tobulinti).

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Veryga, A. Armonaitė, A. Matulas.

 

Balsuota dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo grąžinti šiuos projektus iniciatoriams tobulinti: už – 38, prieš – 49, susilaikė 17. Nepritarta. (Užsiregistravo 104 Seimo nariai (11.51 val.)

 

Kalbėjo Seimo nariai: A. Širinskienė, J. Liesys, A. Matulas, A. Kubilienė.

 

Alternatyvus balsavimas dėl kito pagrindinio komiteto: už Teisės ir teisėtvarkos komitetą balsavo 67, už Socialinių reikalų ir darbo komitetą – 39. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 107 Seimo nariai (11.55 val.)

 

NUTARTA:

1. Paskirti kitą – Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti.

2. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-11-26. Pritarta bendru sutarimu.

 

Seimo Pirmininko pavaduotojo Remigijaus Žemaitaičio

atleidimas iš pareigų

 

 

11.56 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Remigijaus Žemaitaičio atleidimo iš Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigų“ projektas Nr. XIIIP-4157 (teikėjai – J. Jarutis / 44 Seimo nariai) (priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys J. Jarutis.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.

 

Iniciatorių atstovas J. Jarutis pasakė kalbą.

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas R. Žemaitaitis pasakė kalbą ir atsakė į Seimo narių klausimus.

 

Klausė Seimo nariai: A. Armonaitė, A. Salamakinas, P. Gražulis, K. Masiulis, E. Gentvilas.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: P. Urbšys, P. Gražulis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: E. Gentvilas, P. Urbšys, K. Masiulis.

 

Teisės departamento pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Patvirtinti slapto balsavimo biuletenio pavyzdį. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė perskaitė balsų skaičiavimo grupės sudėtį: V. Alekna, R. Andrikis, V. Bakas, L. Jonaitis, A. Kirkutis, D. Kreivys ir Č. Olševskis.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė, kad slaptas balsavimas, kaip numatyta darbotvarkėje, vyks vėliau ir pasiūlė svarstyti vakarinio posėdžio darbotvarkės klausimus. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

 

12.27 val.

SVARSTYTA:

1. Laukinės augalijos įstatymo  Nr. VIII-1226 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3816.

2. Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3817.

3. Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 2, 3, 10, 11, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 ir 102 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-3818.

4. Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3819.

5. Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3820.

6. Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3821

(teikėjai – Vyriausybė aplinkos ministras K. Mažeika) (pateikimas).

Pranešėjas – aplinkos ministras K. Mažeika.

 

Klausė Seimo nariai: T. Tomilinas, A. Salamakinas, S. Tumėnas, A. Sysas, J. Jarutis, A. Nekrošius, A. Skardžius, M. Majauskas, V. Ačienė, L. Balsys.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Salamakinas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 38, prieš 4, susilaikė 28. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (12.50 val.)

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Kaimo reikalų komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VIII (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Skelbiamas slaptas balsavimas dėl R. Žemaitaičio atleidimo iš Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigų. Slaptas balsavimas vyks iki 13.20 val.

 

PERTRAUKA

(12.52 – 14.00 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Nekrošius.

 

14.00 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Remigijaus Žemaitaičio atleidimo iš Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigų“ projektas Nr. XIIIP-4157 (teikėjai – J. Jarutis / 44 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė slapto balsavimo rezultatus dėl R. Žemaitaičio atleidimo iš Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigų:

išduota biuletenių – 78;

rasta biuletenių – 78;

                                               galiojantys biuleteniai – 77;

negaliojantis biuletenis – 1;

atleisti Seimo Pirmininko pavaduotoją R. Žemaitaitį iš pareigų – 72;

neatleisti Seimo Pirmininko pavaduotojo R. Žemaitaičio iš pareigų – 5.

Pritarta.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Remigijaus Žemaitaičio atleidimo iš Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigų“.

 

Kalbėjo Seimo narys R. Žemaitaitis.

 

Replikavo Seimo nariai: P. Gražulis, E. Gentvilas.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad rytinis posėdis baigtas.

 

Posėdis baigtas

 (14.02 val.)

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                    Viktoras Pranckietis

 

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                    Rima Baškienė

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                               Arvydas Nekrošius

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                Rasa Smalinskaitė