Išrašas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

SVEIKOS GYVENSENOS KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 


 

 

2018-03-28 Nr. 146-P-2

Vilnius

 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Komisijos nuostatų projekto.

NUTARTA. Pritarti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo Sveikos gyvensenos nuostatų projektui ir Komisijos nuostatų projektui.

Pritarta bendru susitarimu.

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                       Dainius Kepenis

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                       Monika Urmonienė