LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

 

paGRINDINIO KOMITETO

I Š V A D a

 

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMO NR. XI-1491 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2343

 

2019 m. gegužės 8 d. Nr. 104-P-23

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Vytautas Bakas, Komiteto pirmininko pavaduotoja Rasa Juknevičienė, Komiteto nariai: Virgilijus Alekna, Arvydas Anušauskas, Algirdas Butkevičius, Jonas Jarutis, Laurynas Kasčiūnas, Michal Mackevič, Audrys Šimas. Komiteto biuro vedėjas Vitalij Dmitrijev, patarėjai Mantas Lapinskas, Evaldas Sinkevičius, Agnija Tumkevič, padėjėja Vilma Lukoševičiūtė. Kviestieji asmenys: vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas ir VRM Viešojo saugumo politikos grupės vyresnysis patarėjas Darius Vasaris, krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza, KAM Teisės departamento Teisėkūros skyriaus vyr. specialistas Mantas Keliotis, Policijos departamento Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyriaus viršininkas Audrius Čiupala, Ginklų fondo l. e. direktoriaus pareigas Jonas Šalavėjus.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Komiteto  nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2018-06-26.

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Pritarti

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai:

 

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Ekonomikos komitetas,

2018-09-26.

 

 

 

 

Pasiūlyti pagrindiniam Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

Pritarti

 

 

 

 

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. XIIIP-2343(2) ir Komiteto išvadai.

7.2. Pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas,

2019-05-08.

2

 

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projekte numatytas įsigaliojimo terminas yra pasibaigęs ir įstatymo įgyvendinimui reikia priimti įgyvendinamuosius teisės aktus, siūloma nustatyti kitus įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo terminus.

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 2020 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorius iki šio įstatymo įsigaliojimo 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Pritarti

 

 

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Vytautas Bakas.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepareikšta.

PRIDEDAMA. Komiteto patobulintas įstatymo projektas Nr. XIIIP-2343(2) ir jo lyginamasis variantas.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                              Vytautas Bakas

 

 

 

Komiteto biuro patarėjas Evaldas Sinkevičius