Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2017-07-04  Nr. SPP-89

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

Užsiregistravo 45 Seimo nariai (15.00 val.)

 

15.01 val.

SVARSTYTA. Miškų įstatymo Nr. I-671 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4291(2) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys E. Gentvilas.

 

Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, A. Armonaitė, E. Pupinis, A. Palionis, M. Bastys, J. Razma.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, J. Razma.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 80, prieš 5, susilaikė 25. (Užsiregistravo 111 Seimo narių (15.23 val.)

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo narys P. Čimbaras.

 

Balsuota, ar paskirti Kaimo reikalų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti: už – 34, prieš – 57, susilaikė 17. Nepritarta. (Užsiregistravo 110 Seimo narių  (15.25 val.)

 

NUTARTA.  Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2017-07-11. Pritarta bendru sutarimu.

         

15.26 val.

SVARSTYTAEnergetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 25, 30 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4599(2) (teikėja – LRV) (priėmimas).

Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas V. Poderys.

 

1–7 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 25, 30 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 101, prieš – 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (15.27 val.)

 

15.28 val.

SVARSTYTA. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 70, 71, 72, 74, 75 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 391 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIP-4598(2) (teikėja – LRV) (priėmimas).

Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas V. Poderys.

 

1–29 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 70, 71, 72, 74, 75 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 391 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 103, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (15.33 val.)

 

15.33 val.

SVARSTYTA. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 40, 41, 42, 49, 54, 56, 58, 65 straipsnių pakeitimo, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 33 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIP-4600(2) (teikėja – LRV) (priėmimas).

Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas V. Poderys.

 

1–25 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, V. Vingrienė.

 

NUTARTA. Priimti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 40, 41, 42, 49, 54, 56, 58, 65 straipsnių pakeitimo, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 33 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 104, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 105 Seimo nariai (15.39 val.)

 

15.40 val.

SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimo ratifikavimo“ projektas Nr. XIIIP-871 (pateikimas).

Pranešėjas – užsienio reikalų viceministras D. Skusevičius.

 

Klausė Seimo nariai: E. Zingeris, V. Rinkevičius.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje III (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

15.44 val.

SVARSTYTA. Teismų įstatymo Nr. I-480 7 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4309(2) (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (priėmimas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Teismų įstatymo Nr. I-480 7 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 94, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (15.44 val.)

 

15.45 val.

SVARSTYTA. Civilinio proceso kodekso 9 ir 268 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4310(2) (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (priėmimas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Civilinio proceso kodekso 9 ir 268 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 93, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 93 Seimo nariai (15.46 val.)

 

15.47 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo proceso kodekso 260 ir 308 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4311(2) (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (priėmimas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Baudžiamojo proceso kodekso 260 ir 308 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 93, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (15.47 val.)

 

15.48 val.

SVARSTYTA. Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 13 ir 84 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4312(2) (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (priėmimas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 13 ir 84 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 96, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (15.49 val.)

 

15.49 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 2261 straipsniu ir 570, 589, 633 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4313(2) (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (priėmimas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 2261 straipsniu ir 570, 589, 633 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 95, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (15.51 val.)

 

15.52 val.

SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Ernesto Jasaičio peticijos“ (Nr. PNP-27) (teikėjai – P. Čimbaras / Peticijų komisija).

Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininkas P. Čimbaras.

 

NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl Ernesto Jasaičio peticijos, n u t a r i a:

Atmesti Ernesto Jasaičio peticijoje „Dėl valstybės tarnautojų, priimtų vadovauti valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai (įstaigos vadovų), teisės gauti teisingą apmokėjimą už darbą užtikrinimo“ pateiktą pasiūlymą papildyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnį 4 dalimi:

„4. Įstaigos vadovų, einančių pareigas įstaigose, kuriose pagal šiame įstatyme nustatytą tvarką apskaičiuotas darbo užmokestis yra mažesnis negu 115 procentų toje įstaigoje dirbančio ir didžiausią darbo užmokestį gaunančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, o kai tokiu didžiausią darbo užmokestį gaunančiu tarnautoju ar darbuotoju, dirbančiu pagal darbo sutartį, yra įstaigos vadovo pavaduotojas, – mažesnė negu 110 procentų, darbo užmokesčio vidurkis, įvertinus per praėjusius kalendorinius metus apskaičiuotą darbo užmokestį, darbo užmokesčio dydis apskaičiuojamas šioje dalyje nustatyta tvarka. Įstaigos vadovų, einančių pareigas įstaigose, darbo užmokestis šioje dalyje apibrėžtais atvejais yra 15 procentų didesnis negu toje įstaigoje didžiausią darbo užmokestį gaunančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio per praėjusius kalendorinius metus vidurkis, o kai tokiu didžiausią darbo užmokestį gaunančiu tarnautoju ar darbuotoju, dirbančiu pagal darbo sutartį, yra vadovo pavaduotojas, – 10 procentų didesnis. Šioje dalyje nustatytas įstaigos vadovo darbo užmokesčio skaičiavimas atliekamas vieną kartą per metus.“ Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

15.53 val.

SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Raisos Kuzhylnos peticijos“ (Nr. PNP-28) (teikėjai – P. Čimbaras / Peticijų komisija).

Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininkas P. Čimbaras.

 

NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl Raisos Kuzhylnos peticijos, n u t a r i a:

Atmesti Raisos Kuzhylnos peticijoje „Dėl draudimo rūkyti balkonuose, laiptinėse ir kitose gyvenamosiose patalpose“ pateiktą pasiūlymą uždrausti rūkyti daugiabučių gyvenamųjų namų butuose. Pritarta bendru sutarimu.

 

15.54 val.

SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas „Dėl Modesto Klenio peticijos“ (Nr. PNP-29) (teikėjai – P. Čimbaras / Peticijų komisija).

Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininkas P. Čimbaras.

 

NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl Modesto Klenio peticijos, n u t a r i a:

Atmesti Modesto Klenio peticijoje „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 739 straipsnio papildymo“ pateiktą pasiūlymą papildyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 739 straipsnį nauju 9 punktu ir jame nustatyti, kad negalima išskaičiuoti pinigų iš netekto darbingumo pensijos. Pritarta bendru sutarimu.

 

15.56 val.

SVARSTYTA. Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo Nr. XI-473 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-943 (pateikimas).

Pranešėjas – socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

 

Klausė Seimo narys A. Sysas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 96, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (15.59 val.)

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje III (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

16.00 val.

SVARSTYTAAplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 32 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-970ES (pateikimas).

Pranešėjas – aplinkos ministras K. Navickas.

 

Klausė Seimo nariai: S. Gentvilas, K. Starkevičius, V. Vingrienė.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys K. Mažeika.

 

 

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu. (16.14 val.)

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje III (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu. (16.14 val.)

 

16.08 val.

SVARSTYTA. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-884 (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė I. Šiaulienė.

 

Klausė Seimo narys S. Jovaiša.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje III (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė, kad anksčiau pateiktam Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 32 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-970ES svarstyti pagrindiniu komitetu skiriamas Aplinkos apsaugos komitetas, ir šis projektas bus svarstomas Seimo posėdyje III (rudens) sesijoje.

 

16.14 val.

SVARSTYTA. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 5, 13, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4444(2) (teikėja – LRV) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Poderys.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: D. Kreivys, A. Skardžius (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu).

 

Projekto Nr. XIIP-4444(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas V. Poderys

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad yra 10 Seimo narių, pritariančių pasiūlymui svarstyti visas pataisas.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio V. Poderio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 5 straipsnio 1 dalies Energetikos komisijos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 5 straipsnio 1 dalies V. Poderio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 5 straipsnio  2 dalies A. Skardžiaus pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Skardžius (atsiėmė pataisą).  

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 5 straipsnio 4 dalies Energetikos komisijos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 5 straipsnio 4 dalies V. Poderio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 5 straipsnio 6 dalies A. Skardžiaus pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisos autorius sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.  

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 5 straipsnio 6 dalies Energetikos komisijos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 5 straipsnio 6 dalies V. Poderio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 5 straipsnio  9 dalies A. Skardžiaus pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Skardžius (nereikalavo balsuoti).  

 

Dėl 5 straipsnio 10 dalies Energetikos komisijos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Poderys.

 

Dėl 5 straipsnio 10 dalies V. Poderio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas,  kalbėjo Seimo narys V. Poderys.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys A. Skardžius.

Balsuota dėl 5 straipsnio 10 dalies V. Poderio pataisos: už – 11, prieš – 43, susilaikė 22. Nepriimta. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (16.33 val.)

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 5 straipsnio 11 dalies Energetikos komisijos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 5 straipsnio 12 ir 13 dalių A. Skardžiaus pataisų, kurioms iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisų autorius sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 5 straipsnio 13 dalies Energetikos komisijos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 5 straipsnio 14 dalies Vyriausybės pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 5 straipsnio 14 ir 15 dalių A. Skardžiaus pataisų, kurioms iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pataisų autorius sutinka su pagrindinio komiteto nuomone.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 5 straipsnio 15 dalies Energetikos komisijos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 5 straipsnio 16 dalies Energetikos komisijos pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad 6 straipsnio Aplinkos apsaugos komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, nebereikia svarstyti.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 76, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 78 Seimo nariai (16.37 val.)

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui šio projekto priėmimą paskirti 2017 m. liepos 11 d. pritarta bendru sutarimu.

 

16.38 val.

SVARSTYTA. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4445(2) (teikėja – LRV ) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas V. Poderys.

 

Projekto Nr. XIIP-4445(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas V. Poderys

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio 1 dalies Energetikos komisijos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio 2 dalies Energetikos komisijos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio V. Poderio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 74, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (16.40 val.)

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui šio projekto priėmimą paskirti 2017 m. liepos 11 d. pritarta bendru sutarimu.

 

16.41 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo  „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. XIII-564 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Kęstutį Pūką patraukti  baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę sudarymo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-978 (teikėjai – A. Baura / Laikinoji tyrimo komisija) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Laikinosios tyrimo komisijos pirmininkas A. Baura.

 

Klausė Seimo nariai: A. Anušauskas, A. Armonaitė.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą  „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. XIII-564 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Kęstutį Pūką patraukti  baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę sudarymo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 74, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 77 Seimo nariai (16.46 val.)

 

16.47 val.

SVARSTYTA. Seimo savaitės (2017-07-10–2017-07-13) – 2017 m. liepos 11 d. (antradienio) ir 13 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

         

Klausė Seimo nariai: A. Anušauskas, E. Jovaiša, E. Gentvilas.

 

NUTARTA. Patvirtinti Seimo savaitės (2017-07-10–2017-07-13) – 2017 m. liepos 11 d. (antradienio) ir 13 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: už 65, prieš 2, susilaikė 10. (Užsiregistravo 77 Seimo nariai (16.52 val.)

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad į kitos savaitės Seimo posėdžių darbotvarkę numatoma įrašyti ir Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-875.

 

Posėdžio pirmininkė palinkėjo Seimo nariams gražios Valstybės dienos.

 

Užsiregistravo 76 Seimo nariai (16.53 val.)

 

Posėdis baigtas

 (16.54 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyresnioji specialistė                                                                                   Rasa Smalinskaitė