Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos Seimo paskirto papildomo komiteto

svarstyti KORUPCIJOS įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymo projektĄ Nr. XIVP-2074(3), KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-723 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTą NR. XIVP-2080(3), SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1649 pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-2082(3), VADOVYBĖS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1183 pakeitimo įstatymo projektą nr. XIVP-2083(3), VIDAUS TARNYBOS STATUTO pakeitimo įstatymo projektą nr. XIVP-2085(3), MOBILIZACIJOS IR PRIIMANČIOSIOS ŠALIES PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-1623 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTĄ NR. 2097(3) ATSISAKYMO

  

2023 m.              d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į Seimo statuto 50 straipsnio 5 dalies nuostatą, kad nagrinėjant įstatymo projektą, Seimo paskirtas papildomas komitetas savo išvadas turi pateikti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui ir Seimui,

pažymėdamas, kad:

-          2022 m. lapkričio 17 d. po pateikimo Seimo plenariniame posėdyje buvo pritarta Korupcijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2074(3), Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2080(3), Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1694 pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2082(3), Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2083(3), Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2085(3), Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2097 (3) ir preliminariai numatyta projektus svarstyti Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje kovo mėnesį;

-          įstatymo projektų Nr. XIVP-2074(3), XIVP-2080(3), XIVP-2082(3), XIVP-2083(3), XIVP-2085(3), XIVP-2097(3) svarstymui pagrindiniu komitetu paskirtas Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, o papildomu – Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas;

-          Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2022 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1115 iš esmės pritarė įstatymo projektams Nr. XIVP-2074(3), XIVP-2080(3), XIVP-2082(3), XIVP-2083(3), XIVP-2085(3), XIVP-2097(3);

-          Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas iki šiol nėra apsvarstęs ir pateikęs papildomo komiteto išvados dėl įstatymo projektų Nr. XIVP-2074(3), Nr. XIVP-2080(3), Nr. XIVP-2082(3), Nr. XIVP-2083(3), Nr. XIVP-2085(3) ir Nr. XIVP-2097(3), todėl Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, kaip pagrindinis komitetas, yra priverstas ilgai laukti ir negali pradėti įstatymo projekto svarstymo Komitete,

 

siekdamas nuoseklaus įstatymų  projektų  svarstymo,

 

n u t a r i a:

Atsisakyti Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto kaip papildomo komiteto Korupcijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2074(3), Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2080(3), Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1694 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2082(3), Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2083(3), Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2085(3), Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2097 (3) svarstymui.

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Teikia

TS-LKDF seniūnė                                                       Radvilė Morkūnaitė - Mikulėnienė