LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS SEIMO 2016 M. GRUODŽIO 22 D. NUTARIMO NR. XIII-190 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IR PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO

 

2018-09-20   Nr. XIIIP-2556

Vilnius

 

             

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams  ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

Departamento direktorius                                                                                           Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Jarmakovič, tel. (8 5) 239 6055, el. p. [email protected]

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]