PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS ĮSIGIJIMO ĮSTATYMO NR. IX-1314 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO XIIIP-1100(2)

 

                                                                       2019-09-25                           

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

1

 

 

 

Argumentai:

Pasiūlymas teikiamas siekiant nustatyti, jog pirmumo teisę be aukciono įsigyjant tarp nuosavybės teise valdomų žemės sklypų įsiterpusius valstybinės žemės ūkio paskirties žemės plotus turėtų tie asmenys, kurie tuos žemės plotus nuomoja ar juos laikinai naudoja vykdydami žemės ūkio veiklą.


Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekte 1 straipsniu keičiamą Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„3) privačių žemės sklypų savininkai – tarp jų nuosavybės teise valdomų žemės sklypų įsiterpusius valstybinės žemės ūkio paskirties žemės plotus, ne didesnius kaip 3 ha. Pirmumo teisė pirkti įsiterpusį valstybinės žemės ūkio paskirties žemės plotą taikoma jį nuomojantiems ar laikinai naudojantiems asmenims.


 

 

 

 

Teikia

Seimo nariai

 

Edmundas Pupinis

Kazys Starkevičius