LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1835

72 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2019-09-06 Nr. XIIIP-3800

Vilnius

 

     Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą:

Atsižvelgiant į tai, kad projekto 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse nėra siūloma reglamentuoti įstatymo įgyvendinimo, šio straipsnio pavadinime reikia išbraukti žodžius ,,ir įgyvendinimas“.

 

                

 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Dirgėlienė, tel. (85) 239 6350, el. p. [email protected]

S. Švedas, tel. (8 5) 239 6165, el. p. [email protected]