Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2016-05-05  Nr. SPP-343

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Sysas.

 

Užsiregistravo 53 Seimo nariai (15.00 val.)

 

15.01 val.

SVARSTYTAGyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VII-840 pakeitimo įstatymo Nr. XII-1919 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4302(3) (teikėja – K. Miškinienė) (priėmimas) (taikoma ypatingos skubos tvarka).

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: M. Petrauskienė, A. Strelčiūnas, V. M. Čigriejienė, K. Kuzminskas, S. Bucevičius.

 

NUTARTA. Priimti Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymo Nr. XII-1919 2 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 72, prieš – 1, susilaikė 5. (Užsiregistravo 79 Seimo nariai (15.04 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: V. V. Margevičienė, K. Miškinienė, D. Jankauskas.

 

15.08 val.

SVARSTYTA. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4108(2) (teikėjai – LRV / finansų ministras R. Šadžius) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

Pranešėjas – Audito komiteto pirmininko pavaduotojas D. Jankauskas.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 27 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 79, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (15.09 val.)

 

15.10 val.

SVARSTYTA:

1. Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 26, 27, 29 straipsnių pakeitimo ir 19, 20 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIIP-3585(2)ES.

2. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3586(2)

(teikėjai – LRV / sveikatos apsaugos ministras J. Požela) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė V. Filipovičienė.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: V. Čmilytė-Nielsen (Aplinkos apsaugos komiteto vardu), A. Mitrulevičius (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu).

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas.

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 71, prieš 0, susilaikė 6. (Užsiregistravo 78 Seimo nariai (15.14 val.)

 

15.15 val.

SVARSTYTA. Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIP-4115(2) (teikėjai – LRV / sveikatos apsaugos ministras J. Požela) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė V. M. Čigriejienė.

Papildomo – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotoja M. Petrauskienė.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Matulas.

 

NUTARTA. Pritarti po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 74, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (15.17 val.)

 

15.17 val.

SVARSTYTA. Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3233(2) (teikėjas – M. Bastys) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Informacinės visuomenės plėtros komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė I. Šiaulienė.

 

NUTARTA. Pritarti po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 67, prieš 2, susilaikė 6. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (15.19 val.)

 

15.20 val.

SVARSTYTA. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-897(2) (teikėja – G. Purvaneckienė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: R. Popovienė (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu), Z. Žvikienė (Žmogaus teisių komiteto vardu).

 

Projekto Nr. XIIP-897(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras

 

Dėl G. Purvaneckienės pataisų kalbėjo Seimo narė G. Purvaneckienė (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė D. Kuodytė.

 

NUTARTA. Pritarti po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 62, prieš 0, susilaikė 9. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (15.24 val.)

 

15.25 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo kodekso 147 ir 157 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-1812(3) (teikėjai – G. Purvaneckienė / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

Papildomo – Žmogaus teisių komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė Z. Žvikienė.

 

Projekto Nr. XIIP-1812(3) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras

 

Dėl 1 straipsnio Žmogaus teisių komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė Z. Žvikienė  (sutiko su pagrindinio komiteto nuomone).

 

NUTARTA. Pritarti po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 70, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 72 Seimo nariai (15.27 val.)

 

15.29 val.

SVARSTYTA. Civilinio kodekso 2.46 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3290(2) (teikėjai – LRV / teisingumo ministras J. Bernatonis) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

Papildomo – Informacinės visuomenės plėtros komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas P. Žeimys.

 

NUTARTA. Pritarti po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 69, prieš 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (15.31 val.)

 

15.31 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. XII-694 „Dėl Teisės aktų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIP-4336 (pateikimas).

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-05-24. Pritarta bendru sutarimu.

         

15.33 val.

SVARSTYTA. Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 315, 319 straipsnių ir priedo  pakeitimo ir Įstatymo papildymo devintuoju5 skirsniu įstatymo projektas Nr. XIIP-4079(2)ES (teikėjai – LRV / teisingumo ministras J. Bernatonis) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas J. Sabatauskas.

 

NUTARTA. Pritarti po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 71, prieš 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (15.34 val.)

 

15.35 val.

SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 45 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4039 (teikėjai – A. Dudėnas / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Dudėnas.

 

Klausė Seimo nariai: K. Grybauskas, A. Lydeka, J. Kondrotas, K. Masiulis, S. Jovaiša.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys K. Masiulis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 63, prieš 0, susilaikė 6. (Užsiregistravo 69 Seimo nariai (15.43 val.)

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo nariai: A. Lydeka, A. Paulauskas.

 

Alternatyvus balsavimas dėl pagrindinio komiteto: už Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą balsavo 35, už Užsienio reikalų komitetą – 34. (Užsiregistravo 71 Seimo narys (15.45 val.)

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą dėl pagrindinio komiteto.

 

Pakartotinis alternatyvus balsavimas dėl pagrindinio komiteto: už Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą balsavo 34, už Užsienio reikalų komitetą – 36. Pritarta antrajam pasiūlymui. (Užsiregistravo 71 Seimo narys (15.46 val.)

 

NUTARTA:

1. Paskirti  Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti.

2. Paskirti Ekonomikos, Nacionalinio saugumo ir gynybos, Socialinių reikalų ir darbo ir Žmogaus teisių komitetus papildomais komitetais šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-06-07. Pritarta bendru sutarimu. (16.24 val.)

         

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narė L. Dmitrijeva (prašė patikslinti balsavimo rezultatus, ji – už).

 

15.48 val.

SVARSTYTA:

1. Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo Nr. X-199 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4337 (susijęs su Nr. XIIP-3234).

2. Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 6 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4338 (susijęs su Nr. XIIP-3234)

(pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys R. Sargūnas.

 

Klausė Seimo nariai: K. Grybauskas, R. Baškienė, S. Jovaiša.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 53, prieš 0, susilaikė 14. (Užsiregistravo 69 Seimo nariai (15.54 val.)

2. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-06-09. Pritarta bendru sutarimu.

 

15.55 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo kodekso papildymo 2471 straipsniu įstatymas Nr. XIIP-309GR (Respublikos Prezidento grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti) (pateikimas).

Pranešėja – Respublikos Prezidento patarėja G. Grigaitė.

 

Klausė Seimo nariai: N. Puteikis, K. Masiulis, P. Gražulis, K. Daukšys.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: N. Puteikis, P. Gražulis, S. Jovaiša.

 

NUTARTA. Laikyti šį įstatymą nepriimtu. Balsavimo rezultatai: už 62, prieš 4, susilaikė 8. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (16.11 val.)

 

Replikavo Seimo narys E. Žakaris.

 

16.14 val.

SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 17, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 441, 45, 46, 50, 57, 58, 62, 63 straipsnių pakeitimo ir papildymo 61, 451 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIP-4306 (pateikimas).

Pranešėjas – vidaus reikalų viceministras E. Jankevičius.

 

Klausė Seimo nariai: A. Kubilius, M. Zasčiurinskas, V. V. Margevičienė.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys K. Masiulis.

 

Dėl komitetų ir svarstymo datos kalbėjo Seimo nariai: V. Vasiliauskas, G. Steponavičius.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 70, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 70 Seimo narių (16.20 val.)

2. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Ekonomikos, Nacionalinio saugumo ir gynybos, Socialinių reikalų ir darbo, Sveikatos reikalų ir Žmogaus teisių komitetus papildomais komitetais šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Pavesti Migracijos reikalų komisijai apsvarstyti šį projektą. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-06-07. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas patikslino Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 45 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4039 preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-06-07.

         

16.24 val.

SVARSTYTA. Konstitucijos 109, 110, 112, 113 ir 114 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3305 (teikėjai – A. Paulauskas / 40 Seimo narių) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Paulauskas.

 

Klausė Seimo nariai: M. Zasčiurinskas, P. Gražulis, R. Kupčinskas, A. Dumčius.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Degutienė.

 

Klausė Seimo nariai: J. Sabatauskas, V. A. Matulevičius, N. Puteikis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys P. Gražulis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 52, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 54 Seimo nariai (16.46 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2016-06-09. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo narys N. Puteikis.

         

Užsiregistravo 48 Seimo nariai (16.48 val.)

 

Posėdis baigtas

 (16.49 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotoja                                                                   Irena Degutienė

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Algirdas Sysas

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyresnioji specialistė                                                                                   Rasa Smalinskaitė