Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-10-10  Nr. SPP-310

Vilnius

 

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Užsiregistravo 106 Seimo nariai (10.01 val.)

 

 

Tylos minute pagerbtas „Hamas“ teroristų karo agresijos prieš Izraelį aukų atminimas.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad Seimo posėdį stebi J. E. Izraelio nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Lietuvoje H. W. Silverstein.

 

Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen pasveikino Seimo narį A. Anušauską jubiliejaus proga.

 

 

10.02 val.

SVARSTYTA. Seimo seniūnų sueigos patikslinta 2023 m. spalio 10 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Posėdžio pirmininkė pasiūlė iš rezervinių klausimų perkelti į rytinę darbotvarkę kaip patį pirmąjį klausimą Seimo rezoliucijos „Dėl teroristinių išpuolių ir karo agresijos prieš Izraelio Valstybę“ projektą Nr. XIVP-3163.

 

Kalbėjo Seimo nariai: V. Targamadzė (Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ vardu siūlė įtraukti į darbotvarkę Seimo rezoliucijos „Dėl švietimo darbuotojų darbo užmokesčio, derybų dėl mokytojų streikų užbaigimo ir atlyginimo streikuotojams užtikrinimo“ projektą Nr. XIVP-3118), P. Gražulis (Mišrios Seimo narių grupės vardu siūlė išbraukti iš darbotvarkės 2-22 klausimą – Seimo nutarimo projektą Nr. XIVP-3116), L. Jonauskas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu siūlė perkelti iš vakarinės darbotvarkės į rytinę darbotvarkę įstatymo projektą Nr. XIVP-1457(2).

 

Pasiūlymui perkelti iš rezervinių klausimų į rytinės darbotvarkės pradžią Seimo rezoliucijos projektą Nr. XIVP-3163 pritarta bendru sutarimu.

 

Balsuota dėl pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę Seimo rezoliucijos projektą Nr. XIVP-3118: už – 62, prieš – 15, susilaikė 45. Pritarta. Užsiregistravo 122 Seimo nariai (10.06 val.).

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad Seimo nutarimo projektas Nr. XIVP-3116 privalomai turi būti įtrauktas į darbotvarkę (pagal Seimo statuto 73 straipsnio 3 punktą).

 

Balsuota dėl pasiūlymo perkelti iš vakarinės į rytinę darbotvarkę įstatymo projektą Nr. XIVP-1457(2): už – 43, prieš – 32, susilaikė 42. Nepritarta. Užsiregistravo 120 Seimo narių (10.08 val.).

 

Kalbėjo Seimo narys P. Gražulis.

 

NUTARTA. Patvirtinti Seimo 2023 m. spalio 10 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: už – 92, prieš – 3, susilaikė 27. Užsiregistravo 122 Seimo nariai (10.10 val.).

 

 

10.10 val.

SVARSTYTA. Seimo rezoliucijos „Dėl teroristinių išpuolių ir karo agresijos prieš Izraelio Valstybę“ projektas Nr. XIVP-3163 (teikėjai – E. Zingeris, Ž. Pavilionis) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys E. Zingeris.

 

Klausė Seimo nariai: Ž. Pavilionis, P. Gražulis, V. Semeška, D. Šakalienė.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: D. Gaižauskas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu perskaitė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos viešą pareiškimą), P. Gražulis, G. Surplys, V. Semeška, A. Anušauskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Semeška, Ž. Pavilionis, I. Pakarklytė, E. Zingeris.

 

Balsuota, ar priimti šią Seimo rezoliuciją be pataisų: už – 108, prieš – 0, susilaikė 0. Pritarta. Užsiregistravo 108 Seimo nariai (10.47 val.).

 

NUTARTA. Priimti Seimo rezoliuciją „Dėl teroristinių išpuolių ir karo agresijos prieš Izraelio Valstybę“.

 

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas (pranešė, kad jis – už).

 

Kalbėjo Seimo narys E. Zingeris.

 

Seimo nariai plojimais išreiškė solidarumą su Izraelio piliečiais.

 

Kalbėjo Seimo narė D. Šakalienė (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu).

 

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo nariai: L. Kasčiūnas (prašė įskaityti jo balsą), A. Matulas (prašė įskaityti jo balsą: jis – už), D. Gaižauskas (prašė įskaityti jo balsą), M. Danielė (pranešė, kad ji – už).

 

 

10.50 val.

SVARSTYTA. Rinkimų kodekso 32, 64, 69, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 93, 97, 99, 100, 102, 110, 114, 125, 138, 163, 181, 185 ir 193 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIVP-2709(3) (sujungti Nr. XIVP-2709(2), Nr. XIVP-2556, Nr. XIVP-2746) (teikėjai – A. Vyšniauskas / 3 Seimo nariai) (priėmimas).

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovas A. Vyšniauskas.

 

Dėl 1 straipsnio Seimo narių V. Kernagio ir L. Kasčiūno pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Kernagis (pasakė, kad bus trys tokie patys pasiūlymai dėl kitų straipsnių).

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad yra 29 Seimo nariai, palaikantys pasiūlymą svarstyti šią pataisą.

1 straipsnio Seimo narių V. Kernagio ir L. Kasčiūno pataisai, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

1 straipsnis (su Seimo narių V. Kernagio ir L. Kasčiūno pataisa) priimtas bendru sutarimu.

 

2, 3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie 4 straipsnio Seimo nario A. Vyšniausko pataisą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad yra 29 Seimo nariai, palaikantys pasiūlymą svarstyti šią pataisą.

4 straipsnio Seimo nario A. Vyšniausko pataisai, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 4 straipsnio, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas.

 

4 straipsnis (su Seimo nario A. Vyšniausko pataisa ir suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl dviejų Teisės departamento pastabų dėl 5 straipsnio, kurių vienai pagrindinis komitetas nepritarė, kitai pritarė.

5 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 6 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

6 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

7 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 8 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

8 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

9–12 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad dėl 13 straipsnio yra Seimo narių V. Kernagio ir L. Kasčiūno pataisa, kuri yra analogiška anksčiau priimtai.

13 straipsnio Seimo narių V. Kernagio ir L. Kasčiūno pataisai, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 13 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

 

13 straipsnis (su Seimo narių V. Kernagio ir L. Kasčiūno pataisa ir suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

14 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie 15 straipsnio Seimo nario A. Vyšniausko pataisą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad yra 29 Seimo nariai, palaikantys pasiūlymą svarstyti šią pataisą.

15 straipsnio Seimo nario A. Vyšniausko pataisai, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

15 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė atkreipė dėmesį, kad pagal priimtą sprendimą buvusius 16–26 straipsnius reikia atitinkamai laikyti 15–25 straipsniais, t. y. keičiasi projekto straipsnių numeracija, bet svarstymo eigos tai nekeičia.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl dviejų Teisės departamento pastabų dėl 16 straipsnio, kurioms pritarė pagrindinis komitetas.

16 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabas, kurioms pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie Seimo nario A. Vyšniausko pasiūlymą dėl 17 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas.

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad yra 29 Seimo nariai, palaikantys pasiūlymą svarstyti šią pataisą.

Dėl balsavimo motyvų dėl šio pasiūlymo kalbėjo Seimo nariai: V. Semeška, V. Mitalas.

Balsuota dėl Seimo nario A. Vyšniausko pasiūlymo dėl 17 straipsnio, kuriam pritarė pagrindinis komitetas: už – 56, prieš – 18, susilaikė 40. Nepritarta. Užsiregistravo 114 Seimo narių (11.02 val.).

 

Dėl Seimo nario V. Mitalo pasiūlymo dėl 17 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Mitalas.

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad yra 29 Seimo nariai, palaikantys pasiūlymą svarstyti šią pataisą.

Dėl balsavimo motyvų dėl šio pasiūlymo kalbėjo Seimo narys J. Sabatauskas.

Balsuota dėl Seimo nario V. Mitalo pasiūlymo dėl 17 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 104, prieš – 8, susilaikė 2. Pritarta. Užsiregistravo 114 Seimo narių (11.05 val.).

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad Teisės departamento pastaba prarado aktualumą.

 

17 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

18 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 19 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

19 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė informavo, kad dėl 20 straipsnio yra Seimo narių V. Kernagio ir L. Kasčiūno pataisa, analogiška tai, kuriai anksčiau pritarta bendru sutarimu.

 

20 straipsnis (su Seimo narių V. Kernagio ir L. Kasčiūno pataisa) priimtas bendru sutarimu.

 

21 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie 22 straipsnio Seimo nario A. Vyšniausko pataisą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad yra 29 Seimo nariai, palaikantys pasiūlymą svarstyti šią pataisą.

22 straipsnio Seimo nario A. Vyšniausko pataisai, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl trijų Teisės departamento pastabų dėl 22 straipsnio, kurioms pritarė pagrindinis komitetas.

 

22 straipsnis (su Seimo nario A. Vyšniausko pataisa ir suredaguotas pagal Teisės departamento pastabas, kurioms pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė atkreipė dėmesį, kad po pagrindinio komiteto sprendimo siūloma 22 straipsnio galutinę redakciją išdėstyti naujai (t. y. Kodekso 163 straipsnį).

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 23 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

23 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

24, 25 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie 26 straipsnio Seimo nario A. Vyšniausko pataisą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad yra 29 Seimo nariai, palaikantys pasiūlymą svarstyti šią pataisą.

26 straipsnio Seimo nario A. Vyšniausko pataisai, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie Teisės departamento pastabą dėl 26 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

 

26 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Rinkimų kodekso 32, 64, 69, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 93, 97, 100, 102, 110, 114, 125, 138, 163, 181, 185 ir 193 straipsnių pakeitimo konstitucinį įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 110, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 113 Seimo narių (11.10 val.).

 

 

11.10 val.

SVARSTYTA. Rinkimų kodekso 11, 69, 76, 85 ir 118 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIVP-2706(3) (teikėjai – A. Vyšniauskas / 2 Seimo nariai) (priėmimas).

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovas A. Vyšniauskas.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl keturių Teisės departamento pastabų dėl 1 straipsnio, kurioms pritarė pagrindinis komitetas.

1 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabas, kurioms pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

2, 3 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 4 straipsnio, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas.

4 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

5 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Rinkimų kodekso 11, 69, 76, 85 ir 118 straipsnių pakeitimo konstitucinį įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 118, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 119 Seimo narių (11.13 val.).

 

 

11.14 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo kodekso 681 straipsnio pakeitimo ir 682 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-2708(2) (susijęs su Nr. XIVP-2706) (teikėjai – A. Vyšniauskas / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Baudžiamojo kodekso 681 straipsnio pakeitimo ir 682 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 117, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 118 Seimo narių (11.14 val.).

 

 

11.15 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo proceso kodekso 342 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2707(2) (susijęs su Nr. XIVP-2706) (teikėjai – A. Vyšniauskas / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad šį projektą sudaro 1 straipsnis, dėl jo pasiūlymų nėra gauta, ir paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Baudžiamojo proceso kodekso 342 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 116, prieš – 1, susilaikė 3. Užsiregistravo 120 Seimo narių (11.15 val.).

 

 

11.16 val.

SVARSTYTA. Rinkimų kodekso 26 straipsnio pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIVP-2439(2) (teikėja – A. Širinskienė) (priėmimas).

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovas A. Vyšniauskas.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl dviejų Teisės departamento pastabų dėl 1 straipsnio, kurioms pritarė pagrindinis komitetas.

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo nariai: V. Semeška, A. Širinskienė.

 

Posėdžio pirmininkė pratęsė balsavimo laikotarpį, kol bus baigti svarstyti visi numatyti klausimai.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo nariai: A. Anušauskas, A. Skardžius, K. Masiulis, J. Sabatauskas.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo.

 

Balsuota dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo: už – 18, prieš – 42, susilaikė 54. Nepritarta. Užsiregistravo 117 Seimo narių (11.26 val.).

 

 

11.26 val.

SVARSTYTA. Rinkimų kodekso 17 straipsnio pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIVP-2557(2) (teikėjai – D. Asanavičiūtė, A. Vyšniauskas) (priėmimas).

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad šį projektą sudaro 1 straipsnis, dėl jo pasiūlymų nėra gauta, ir paskelbė balsavimą dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo.

 

Balsuota dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo: už – 80, prieš – 10, susilaikė 21. Nepritarta. Užsiregistravo 114 Seimo narių (11.26 val.).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė A. Armonaitė (prašė pakartoti balsavimą).

 

 

11.27 val.

SVARSTYTA. Rinkimų kodekso 172 straipsnio pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIVP-2566(2) (teikėjas – D. Griškevičius) (priėmimas).

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovas A. Vyšniauskas.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 1 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas P. Saudargas.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo narys P. Gražulis.

Replikavo Seimo narys D. Griškevičius.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Rinkimų kodekso 172 straipsnio pakeitimo konstitucinį įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 101, prieš – 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 105 Seimo nariai (11.30 val.).

 

 

11.31 val.

SVARSTYTA. Rinkimų kodekso 76, 81 ir 85 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIVP-2696(2) (teikėjai – P. Kuzmickienė / 4 Seimo nariai) (priėmimas).

Pranešėjas – Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovas A. Vyšniauskas.

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų dėl 1 straipsnio, kurių dviem pagrindinis komitetas pritarė, vienai pritarė iš dalies.

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie Teisės departamento pastabą dėl 2 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie Teisės departamento pastabą dėl 3 straipsnio, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas.

3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

4 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo narys P. Gražulis.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo.

 

Balsuota dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo: už – 81, prieš – 3, susilaikė 15. Nepritarta. Užsiregistravo 102 Seimo nariai (11.34 val.).

 

 

11.36 val.

SVARSTYTA. Rinkimų kodekso 95 ir 97 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIVP-2747(2) (teikėjai – I. Kačinskaitė-Urbonienė / 5 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo nariai: V. Semeška, A. Anušauskas, A. Mazuronis, K. Adomaitis.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo.

 

Balsuota dėl šio konstitucinio įstatymo priėmimo: už – 77, prieš – 2, susilaikė 38. Nepritarta. Užsiregistravo 119 Seimo narių (11.41 val.).

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad lydimasis projektas Nr. XIVP-2748(2) nebus svarstomas.

 

Posėdžio pirmininkas patikslino, kad balsavimo laikotarpis pratęstas, kol bus apsvarstyti visi darbotvarkės klausimai, bus balsuojama po kiekvieno klausimo.

 

 

11.43 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2023 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIV-2170 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-3162 (teikėjas – A. Valinskas) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Valinskas.

 

Klausė Seimo nariai: B. Matelis, A. Širinskienė.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Vyšniauskas, A. Širinskienė.

 

Posėdžio pirmininkas pasakė, kad šio Seimo nutarimo pateikimo, svarstymo ir priėmimo procedūra vykdoma vadovaujantis Seimo statuto 71 straipsniu dėl komisijų sudarymo.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už – 93, prieš – 3, susilaikė 3. Užsiregistravo 103 Seimo nariai (11.52 val.).

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: D. Šakalienė (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos vardu), P. Gražulis.

Replikavo Seimo nariai: E. Zingeris, P. Gražulis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 92, prieš – 1, susilaikė 1. Užsiregistravo 96 Seimo nariai (12.01 val.).

 

Kalbėjo Seimo narys J. Baublys (pranešė, kad Seime lankosi Varėnos savivaldybės administracijos darbuotojai, ir pasveikimo visus savivaldos darbuotojus su Savivaldos diena).

 

Seimo nariai plojimais pasveikino savivaldos darbuotojus Savivaldos dienos proga.

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie Teisės departamento redakcinius pasiūlymus dėl šio Seimo nutarimo projekto.

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: T. Tomilinas, A. Širinskienė, V. Semeška, P. Gražulis, J. Razma.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė V. Aleknaitė-Abramikienė.

Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen pasiūlė dėl šio klausimo daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.13 val. 

SVARSTYTA. 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3128 (teikėjai – Vyriausybė / finansų ministrė G. Skaistė) (pateikimas).

Pranešėja – finansų ministrė G. Skaistė.

 

Klausė Seimo nariai: A. Skardžius, A. Gedvilas, A. Butkevičius, A. Dumbrava, V. Valkiūnas, T. Tomilinas, V. Fiodorovas, R. Baškienė, K. Adomaitis.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Seime vieši Lietuvos garbės konsulas Poltavos srityje V. Pylypenko.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, V. Ąžuolas.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad trijų lydimųjų įstatymų projektų pateikimai bus po pertraukos, kaip ir Švietimo įstatymo Nr. I-1489 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3102 bei Seimo narių pareiškimai, kurie keliami į popietinę darbotvarkę, ir paskelbė rytinį posėdį baigtą.

 

 

Posėdis baigtas

 (13.08 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                         Paulius Saudargas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                          Rima Staričenkaitė